Na de opening van het station De Bilt groeide het aantal woningen snel. Het waren vooral villa’s van welgestelde forensen. Het gebied ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort was populair. In 1917 ontwikkelde men het plan om een hele woonwijk aan te leggen, het Oosterpark, ook wel bekend als de componistenwijk. De afbeelding komt uit de Beeldbank van de Historische Vereniging D’ Oude School.

 

Meer informatie

Onmiddellijk ten noorden van het spoor en oostelijk van de Soestdijkseweg was al de wijk Drakesteyn tot stand gekomen. De straten waren vernoemd naar Nederlandse negentiende-eeuwse schrijvers en dichters. Ten noorden daarvan lag een nog onontsloten gebied, de Zwarte Heuvels, dat bestond uit dennen, berken en zandduinen.

Vanaf 1917 kregen particulieren, aannemers en grondopkopers belangstelling voor het gebied. Een van de eersten die met een ontwerp voor deze locatie kwamen, was de tuin- en landschapsarchitect Otto Schulz (1868-1953). Hij was op verschillende plaatsen in en buiten de provincie Utrecht werkzaam en was al betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kloosterpark.
De kern van het plan was de cirkelvormig aangelegde Bachlaan. Van daaruit liepen stervormig de Beethovenlaan, de Mozartlaan, de Händellaan, de Schubertlaan en de Haydnlaan. De oostelijke en noordelijke grens van de wijk was de Lassuslaan. Aan de kant van de dichterswijk vormden de Beetslaan en de Ten Katelaan de afsluiting.

De grond was goedkoop, vier gulden per vierkante meter. Naast Schulz was de architect A.C. Langkeek actief. Hij had grond aangekocht en bracht die onder in de N.V. Bilthovens Grondbezit. Ook J.J. Stokmans van de Ontwikkelings Maatschappij Oosterpark bouwde hier veel. De definitieve vormgeving van het Oosterpark duurde tientallen jaren en ook nu worden grote kavels soms nog gesplitst. Het geheel kenmerkt zich door fraaie villa’s. Aan de westkant van de Soestdijkseweg vonden vergelijkbare ontwikkelingen plaats. Daar werden de Biltse Duinen en het Ridderoordse bos ontwikkeld en ontstond de buurt met namen van vooral zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse schilders.

PvH

Literatuur:

https://historischekringdebilt.nl/Obrechtlaan

https://www.vierklank.nl/nieuws/algemeen/20484/gezichtslaan-rijke-historie

Hans de Groot, ‘Huisnamen X. De huisnaam vertelt ons wat vroeger de stenen verklaarden’, De Biltse Grift, september 2001.

www.geheugenvanzeist.nl/Otto Schulz