Afgebeeld is een deel van een kaart met de Biltse Steenstraat uit 1572, een eeuw voor het Rampjaar dat gewest en stad Utrecht zwaar trof. [Tekenaar: . van der Monde, Utrechts Archief catalogusnr. 214007] Ook De Bilt werd getroffen door de verwoestingen ten tijde van de Franse inval. Huizen in het dorp werden vernield zoals hierna blijkt.

Meer informatie

Hieronder ziet men een ducument uit het Utrechts Archief. Het is een notarieel stuk waarin verwoeste panden worden benoemd. De getranscribeerde tekst luidt:

‘[Op 21 maart 1721 verscheen de volgende getuige voor mij, notaris Anthony Nicolaas Keppel:] Lysbet Hendriks van Es [70 jaar oud], weduwe van Bart Harmansz. Van Oostbroek, oud 70 jaren. En verklaarde de comparant ter requisitie en verzoek van de weduwe van Jan Gysberts,

[Op 21 maart 1721 verscheen de volgende getuige voor mij, notaris Anthony Nicolaas Keppel:] Lysbet Hendriks van Es [70 jaar oud], weduwe van Bart Harmansz. Van Oostbroek, oud 70 jaren. En verklaarde de comparant ter requisitie en verzoek van de weduwe van Jan Gysberts,

Hoe waar [het] is, dat de comparante van hare kinderjaren aff, zo verre haar geheugd [voor zo ver ze zich herinnert]  ende voor den jare 1674 aan De Bilt hebbe verkeerd, dog meest in het dorp;

Dat de  comparante zeer wel bekend is, dat langs off ontrent de Steenstraat tot aan het dorp off kerk hebben gestaan vier huyzen, als

een van de heer Ram aan de noordzyde van de Steenstraat, schuyns over Vredendaals Brug;

een van de heer Helmig tegenover Jacob Aarts van Driebergen;

een van de heer van Heeswyk aande zuydzyde, bij het stene bruggetje.

Dat de voors[eyde] drie huyzen door den oorlog van de jaren 1672 en 1673 geheel zijn gebroken en weg geraakt. [Hierna o.m. melding van een vierde huis en de staat daarvan.] U bent nu aan het einde van deze korte rondleiding over het Rampjaar of de jaren 1672-1674 in Maartensdijk en de andere kernen van De Bilt. Om terug te gaan naar het eerste item kan men DEZE LINK aanklikken. Voor een kaart  over De Bilt en het Rampjaar kan men DEZE LINK aanklikken uit de rondleiding over kaarten aan.

AD

Bron: Utrechts Archief, 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, 190, notaris Anthony Nicolaas Keppel, minuten 1718-1743 (U164a002, 1716-1729).