David van Sorgen was van 1759 tot 1768 schout van Maartensdijk. In die functie was hij deel van het college van schout en schepenen van Oostveen, lees Maartensdijk. De schout moest de vonnissen van dit college (doen) uitvoeren en was belast met de handhaving van de openbare orde. Oostveen heeft zeker zo’n dertigtal schouten gehad.

Meer informatie

Afgebeeld is het zegel van Van Sorgen, dat hij bevestigde aan officiële documenten die hij in zijn functie moest ‘zegelen’, officieel bevestigen. (Utrechts Archief, OA 1016 0.0.2.) Hieronder ziet men de namen van de negentien schouten die Maartensdijk sedert omstreeks 1552 heeft gekend (Wikipedia).

 

AD