Veel foto’s van forten als Ruigenhoek en Voordorp uit de periode kort na hun bouw zijn er niet. Gelukkig zijn er wel bouwtekeningen, die ook een beeld geven van hoe de forten eruit zagen (Afbeelding: bouwtekening van gebouwen van fort Ruigenhoek uit 1879, Kenniscentrum Waterlinies).

 

Meer informatie

Naast bouwtekeningen zoals hierboven, is er een reeks lithografieën bewaard gebleven, die zijn gebaseerd op foto’s. Ze zijn te vinden in een uitgave van het ministerie van Oorlog uit 1882: Verslagen, rapporten en memoriën omtrent militaire onderwerpen, XII (Den Haag 1882). Achterin dit werk zijn de genoemde lithografieën, volgens de tekst van het werk gemaakt van echte foto’s. Om ze te bekijken kan men aanklikken:  Beelden van de forten van de kernen van De Bilt omstreeks 1880 en daarna.

AD

U bevindt u op de Rondleiding over de Hollandse Waterlinie. Voor het vervolg klik HIER.