Aders: Leijensweg,

Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn er diverse voetbalverenigingen in De Bilt geweest. Alle voetbalclubs speelden in Bilthoven, al kwamen veel leden uit het dorp De Bilt. Op de foto:  het elftal van FAK uit 1932 op het voetbalveld aan de Tweede Brandenburgerweg  met op de achtgrond de fabriekshallen van Inventum. (Foto Freek Meijer)

 

Meer informatie

In de geschiedenis van het voetbal in De Bilt wordt gewoonlijk de Biltse Voetbal Club (BVC) als eerste genoemd. Weinig mensen beseffen dat er drie BVC’s zijn geweest. De oudste BVC staat vermeld in het adresboek van 1910, maar de vijf bestuursleden woonden allen in Utrecht.  Misschien is dit een van de vele elftallen geweest die de sport beoefenden bij het station op het Oosterpark (nu Heidepark). Dit terrein werd in dezelfde tijd ook gebruikt door hockeyclubs uit Utrecht.

Het tweede BVC komt men veelvuldig tegen in de kranten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit was duidelijk een lokale club die zijn wedstrijden speelde op een terrein aan de Jachtlaan. Op 14 oktober 1917 speelde men bijvoorbeeld tegen geïnterneerden uit België.

Op 12 mei 1921 werd voor de derde maal BVC opgericht, overigens onder  de naam Biltsche Sportvereeniging. Twee jaar later werd de naam gewijzigd in Biltsche Voetbal Club. Het eerste oefen- en wedstijdterrein lag  aan de Groenekansweg op een weiland bij boerderij Larenstein. De club verhuisde in 1925 naar een terrein achter het openluchtbad aan de Oude Brandenburgerweg en bleef daar veertig jaar spelen. BVC is op 12 juni 1997 gefuseerd met SV FAK en SV Bilthoven tot het huidige FC De Bilt, dat gebruik maakt van de velden op het sportpark Weltevreden.

Op 20 augustus 1926 werd het nieuwe voetbalveld aan de Tweede Brandenburgerweg te Bilthoven feestelijk in gebruik genomen met een wedstrijd tussen twee Utrechtse clubs. De aftrap werd verricht door baron van Heemstra, de burgemeester van de Bilt.

Begin juli 1928 werd de amateur Voetbalvereeniging Bilthoven (AVV) opgericht door zeventien oudere inwoners onder wie veel oud-voetballers. Hun initiatief was echter gericht op de jeugd. De AVV met als voetbaltenue kleuren rood-zwart speelde in de jaren dertig op het voetbalveld van FAK bij Inventum. Op 13 oktober 1931 werd door de personeelsvereniging van Inventum de Sporvereeniging FAK (Flink Aanpaken Kameraden) opgericht. FAK had meerdere afdelingen zoals atletiek en wandelsport. FAK voetbal kwam uit in de competitie van de U.P.V.B. (Utrechtse Provinciale Voetbalbond). In 1935 werd de club kampioen in de derde klasse. FAK is op 12 juni 1978 opgegaan in het huidige FC De Bilt.

Begin 1933 werd de  R.K. Voetbalvereeniging Bilthoven opgericht alias R. K. Sportvereeniging Bilthoven. De club voetbalde op een terrein nabij café Verhoef, helemaal aan het einde van de Soestdijkseweg Noord. Na de Twee Wereldoorlog werd op 3 augustus 1946 opnieuw R. K. Sportvereniging Bilthoven opgericht.  Het oude oranje-zwarte vaandel, bewaard door G.J. Slot, werd weer in gebruik genomen.

FM

 

Literatuur:

J. van der Heijden, Het verenigingensleven in De Bilt en Bithoven vóór 1940, in: De Biltse Grift juni 2002 .

Uitrecht in Woord en Beeld 1926 t/m 1937.

Jubileumuitgave van de S.V. FAK 1931-1951.