Afbeelding: Vogelrijk gebied (Foto: Het Utrechts Landschap)

 

De Hooge Kampse Plas in Groenekan is in oktober 2022 officieel aan de natuur teruggegeven door directeur-rentmeester Saskia van Dockum van het Utrechts Landschap. Daarmee is een goed einde gekomen aan decennia van verstoring van de lokale natuur en het milieu in de Voordorpsepolder van Groenekan. Het voormalige ‘stinkgat’ heeft zich in een halve eeuw ontwikkeld tot waar natuurmonument. Dat de natuur die klus niet helemaal alleen afkon toont de onderstaande reportage van de projectontwikkelaar K3Delta.

Meer informatie

Vanaf 1969 werd de Rijksweg A27 door de provincie Utrecht getrokken. De toenmalige gemeente Maartensdijk (waaronder de kern Groenekan) raakte hiermee aangesloten op het wegennet.

Op de plek van de huidige Hooge Kampse Plas werd voor de wegaanleg uitgebreid zand gewonnen. Na afloop van de werkzaamheden werd de krater achtergelaten, om te veranderen in een stortplaats voor allerhande vuilnis. Chemische reacties  van het afval zorgden voor een penetrante rotte-eierenlucht in Groenekan en De Bilt. In de jaren tachtig is de plas deels gevuld met bagger die vrij kwam bij de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarna bleef het gebied door mensen lange tijd onaangeroerd, maar vogels en zoogdieren ontdekten het afgesloten terrein.

Ecologisch kruispunt

In mei 2010 startte een tienjarig ontwikkelproject in samenwerking met ondermeer het Utrechts Landschap en gemeente De Bilt. Doel was een natuurgebied te ontwikkelen op de kruising van de ecologische verbindingszones tussen het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug en het Noorderpark. De vervuilde bodem werd afgedekt, de plas werd ondieper gemaakt en er werden vogeleilanden aangelegd.

VC

Reportage: Grondbank GMG – K3.

Meer informatie leest u hier

Bronnen: De Vierklank, AD Utrechts Nieuwsblad, Het Utrechts Landschap