Foto: Huussen elektro|data|beveiliging BV begon 90 jaar geleden aan de Biltse Dorpsstraat, op de locatie waar nu het restaurant De Witte Zwaan is gevestigd.

 

Als 50-jarige startte de betovergrootvader van de huidige eigenaar Bas Huussen een eigen onderneming. Het was 1930 en Huussen senior repareerde kleine elektrische hulpmiddelen en apparaten, zoals fietsverlichting.  Tegelijkertijd was hij als regionaal en plaatselijk installateur ingeschreven bij de Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij (PUEM). In 2020 is Huussen Elektro vijf generaties en ettelijke vestigingslocaties verder en heeft zich gespecialiseerd in data en beveiligingsapparatuur. Huidige plaats van handeling is de P.C. Staalweg op het Industrieterrein Larenstein in Bilthoven.

Meer informatie

 

De eerste grote vernieuwing was de verhuizing van Dorpsstraat naar de Hessenweg 106, waar wit- en bruingoed werd verkocht. Er was ook een winkel in Maartensdijk. Deze beide zaken werden in 2008 opgeheven. In 1990 werd aan de Herenweg in De Bilt een installatiebedrijf opgezet met een aparte winkel, kantoor, werkplaats en magazijn. Vervolgens werd het bedrijf gesplitst met een locatie op de Looydijk en een op de Ambachtsstraat. Tot slot is het installatiebedrijf in 2011 verhuisd naar het industrieterrein Larenstein.

De 90-jarige onderneming heeft permanent geïnnoveerd en zich aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van elektrotechniek en elektronica. Daarom worden de medewerkers, 25 vast en 10 zzp-ers, voortdurend bijgeschoold. Huussen werkt met lokale klanten, zoals Residence Vinkenplein in Bilthoven. Daarnaast participeert het bedrijf in projecten in elders in het land, zoals The Cube in Utrecht en het Thialf-stadion in Heerenveen.

 

JJR

 

Bron: Interview met de heer Bas Huussen, huidig directeur en 5e generatie, door Jacques Reijniers

Website www.huussen.com