Pieter van Hees

14 oktober 1937 – 20 april 2021

 

Pieter van Hees studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij werd daarna wetenschappelijk medewerker aan deze universiteit. Daarnaast gaf hij geschiedenis aan College Blaucapel in Utrecht, waar hij een geliefde docent was. Als voormalig secretaris van de bekende historicus Geyl gaf hij diens briefwisseling met een paar bekende Nederlanders uit en, samen met anderen, diens autobiografie. Hij schreef diverse publicaties over de Vlaamse beweging en werd in Nederland beschouwd als een vooraanstaande kenner van de Vlaamse geschiedenis van de twintigste eeuw.

Na een loopbaan in het hoger en voortgezet onderwijs bleef hij actief als historisch onderzoeker en auteur. Vanaf 2017 heeft hij als redactielid van het eerste uur meegeholpen om het Online Museum De Bilt op te zetten. Hij schreef talrijke bijdragen over met name bedrijven en burgemeesters, waarvoor hij nauwkeurig onderzoek deed. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde naam in haar Jaarboek 2021-2021 een Levensbericht van Pieter van Hees op, geschreven door Wim Berkelaar, dat men kan nalezen door aan te klikken: Levensbericht van Pieter van Hees.

DAB/AD