Pieter Helbert Damsté (1902-1985) was zoals hierna wordt toegelicht bepaald meer dan Bilts gemeentesecretaris. Hij is hier afgebeeld (in het midden, links naast burgemeester Fabius) op een deel van een groepsportret uit 1960 van de Commissie van Overleg inzake het Universiteitscentrum te Utrecht. (Foto van F.F. van der Werff, Utrechts Archief nr. 106669).

 

Meer informatie

 

Een halve eeuw lang verdiepte Damsté zich in de historie van de toenmalige gemeente De Bilt en deed daar onderzoek naar. De inhoud van het E-boek dat hieronder wordt genoemd, was daarvan een van de resultaten. Het verscheen in een eerste druk in 1965, beleefde in 1971 een tweede druk. Thans mag onlinemuseumdebilt.nl met door burgemeester Potters van De Bilt op 1 oktober 2020 verleende goedkeuring het werk voor de derde keer in het licht geven.

Damsté werd in 1902 geboren als zoon van de Leidse hoogleraar Bartold Roelof Damsté, die de leerstoel Latijnse taal- en letterkunde en Romeinse oudheden bezette. Zoon Pieter Helbert trad in 1926 bij de gemeente De Bilt in dienst om zeven jaar later gemeentesecretaris te worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij het ambtelijk apparaat leiden en sprak zich duidelijk uit tegen een aantal maatregelen van de Duitse bezetters en de foute burgemeester van Ravenswaaij. Damsté nam in 1964 afscheid als gemeentesecretaris.

In het maatschappelijk leven van de gemeente was ook nadien actief. Damsté was meer als voorzitter van de Volksbibliotheek en bestuurslid van het Biltse badhuis. Hij was ook de inspirator en leermeester van een derde opvallende lokale historicus (naast hemzelf en Gewin): J.W.H. Meijer, de schrijver van de Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven (Bunnik 1995). Door de link De Bevolking en bebouwing van Bilthoven en De Bilt in 1795 aan te klikken kan met het E-boek (gepubliceerd met goedkeuring van de gemeente De Bilt) van die naam downloaden.

AD

Literatuur: Jan van der Heijden, ‘Mr. P.H. Damsté, de Biltse gemeentesecretaris en historicus’. In: De Biltse Grift, september 1998.