Deze zilveren bokaal van Johannes Mattheus van Kampen (1814-1877) werd in 1855 geschonken aan jonkheer Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven. (Centraal Museum Utrecht.)

Martens van Sevenhoven (1793-1861), de toenmalige bewoner  van Beukenburg, was een ultraconservatieve Utrechtse rechter. Hij was van 1849 tot 1857 lid van de Eerste Kamer. Deze adellijke Utrechtse grootburger verzette zich tegen de nieuwe kieswet en de enquêtewet van 1850 die uitwerking gaven aan de grondwet van 1848.  Getuige deze bokaal werden op Martens’ Maartensdijkse buiten Beukenburg jachtpartijen georganiseerd. Op de site van het Centraal Museum  leest men als toelichting bij deze bokaal:

Deze bokaal werd aangeboden door de gezamenlijke geregelde gasten bij de jachtdiners op huize Beukenburg in Maartensdijk aan jhr. Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven. De tekst van de bijbehorende oorkonde luidt: ‘De ondergeteekenden, gevoelig voor de gulle en vriendschappelijke wijze, op welke menigmaal St. Hubert op Beukenburg herdacht werd, bieden aan Jonkheer Mr. Jakob Martens van Sevenhoven den nevensgaanden beker aan als een bewijs hunner achting en vriendschap. Utrecht 3 November 1855’.

AD

Een portret van Martens van Sevenhoven, Centraal museum Utrecht