Westbroek heeft een aantal rijksmonumenten en de kern van Westbroek is een beschermd dorpsgezicht. In het beschermd dorpsgezicht van Westbroek liggen een paar bijzondere boerderijen. De boerderij op Kerkdijk 14 is daar een voorbeeld van. (Foto HvdB)

 

Meer informatie

In Maartensdijk, Geschiedenis en Architectuur (Kruidenier en van der Spek) lezen wij: Vermoedelijk was deze plek in de Middeleeuwen al bebouwd. Ook op de ontveningskaart van 1770 is op deze plek een langhuisboerderij te zien. Het dwarshuis is in 1872 vóór de bestaande, oudere stal gebouwd. Gelet op de telmerken in de kapconstructie dateert het achterhuis waarschijnlijk uit de 18de eeuw.

 

HvdB

 

Kerkdijk 14 in de vroege twintigste eeuw [door Henk van de Bunt werd de bovenstaande foto geplaatst uit de digitale verzameling van Rienk Miedema]