Koos Verdam (1915-1998) was een Nederlands ARP- politicus. De gereformeerde Verdam was hoogleraar Romeins recht en internationaal privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en in 1959/60 rector magnificus aldaar. Van 1966 tot 1967 was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het Kabinet Zijlstra. In de periode  1970-1980 was hij Commissaris van de Koningin in Utrecht. Vanaf 1980 woonde hij op de Soestdijkseweg Noord in Bilthoven en hij is begraven op begraafplaats Den en Rust. Hier is hij afgebeeld in 1966. (Foto: Nationaal Archief)

 

Meer informatie

Pieter Jacobus (Koos) Verdam werd 1n 1915 geboren in Amsterdam als zoon van een politiek actieve rechter. Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit (VU) en na de oorlog volgde zijn benoeming tot hoogleraar Romeins- en internationaal privaatrecht aan de VU. Als lid van de Anti Revolutionaire Partij (ARP) en het latere  Christen-Democratisch Appel (CDA), werd hij in 1958 lid van de Provinciale Staten van Noord Holland tot hij in 1966 vrij onverwacht in het kabinet Cals tot minister van Binnenlandse Zaken werd benoemd. Hij was de opvolger van Jan Smallenbroek, die aftrad na een affaire over het aanrijden van een geparkeerde auto en het doorrijden met gedoofde lichten.

Kort daarna viel het kabinet in de nacht van Schmelzer. In het daarop volgende  interim-kabinet Zijlstra vervulde Verdam in 1967 korte tijd dezelfde functie. Het jaar daarop werd hij lid van de Eerste Kamer, een positie die hij tot 1970 zou vervullen.

In dat jaar volgde zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin te Utrecht. Dat ambt zou hij tien jaar bekleden. In 1977 was hij samen met Maarten Vrolijk, minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, informateur bij de mislukte poging een tweede kabinet Den Uyl te vormen. Tenslotte is hij nog acht jaar lid van de Raad van State geweest.

De gereformeerde Verdam speelde binnen de ARP een belangrijke bestuurlijke rol als voorzitter van diverse commissies, maar ook buiten de politiek was hij een belangrijk bestuurder. Zo was hij als bestuurslid betrokken bij zulke uiteenlopende organisaties als de Sociaal Economische Raad (SER), de Christelijke Bond van Overheidspersoneel (CBO), de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Overheidspersoneel, het College Algemene Bijstandswet, het College van Curatoren Nederlandse Politieacademie, de Stichting voor Culturele Samenwerking (Sticusa) en de Rijksdienst voor Oorlogsdocumentatie. Ook was hij de eerste voorzitter van de Stichtse Historische Reeks. Hij was een geziene tafelgast vanwege zijn geestige speeches en een huisvriend van Zijlstra. Daarnaast was hij diaken in de Gereformeerde Kerk.

Verdam was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij had goede contacten met het Koninklijk Huis. Verdam was gehuwd met Jannie Boomsma, met wie hij zeven kinderen kreeg, onder wie zes zonen. Vanaf 1980 woonde hij op de Soestdijkseweg Noord in Bilthoven.  Hij overleed in 1998 op 83-jarige leeftijd in Bilthoven en is begraven op Den en Rust. Op zijn graf staat: Want op u, Here, zijn mijn ogen, bij u schuil ik. (Foto Wim Krommenhoek)

WK

U bevindt u op de Rondleiding Wetenschappers. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Internet: Parlement.com, Mr. P.J. Verdam

Wikipedia: Koos Verdam.