Het landgoed Koelenberg, ook wel Het  Klooster genoemd, lag ten oosten van het landgoed Sandwijck aan de weg tussen Utrecht en Zeist. Hoewel overal staat vermeld dat het in gebruik is bij het KNMI, zit er in werkelijkheid een afdeling van de FIOD, het Anti Money Laundering Centre. (Foto DAB)

 

Meer informatie

Het buiten lag op de grond van het in 1585 afgebroken vrouwenklooster. De Staten van Utrecht, na de Reformatie, eigenaren van de grond, verkochten en verpachtten de gronden. Zo werd in de 17e eeuw de Utrechtse familie Parmentier eigenaar. Deze kocht het aan de oostzijde gelegen gerecht Koelenberg (Koelenbergh of Kolenberg ) en voegde beide goederen te samen tot het landgoed Koelenberg.

In de 18e eeuw was het landgoed eigendom van de Utrechtse familie Utenhove. Zij liet er een fraai landhuis bouwen. In 1866 kocht de schatrijke Elisabeth Charlotta Both Hendriksen, echtgenote van Christiaan Willem Johan baron van Boetzelaer, Koelenberg. Het echtpaar woonde zelf  op het naast gelegen Sandwijck.

Hun tweede zoon Godfried Hendrik Leonard van Boetzelaer (1842-1914) ging er wel wonen. Godried Hendrik Leonard hertrouwde in 1882  met Constantia Wilhelmina  Fabricius Zij erfde als enige kind het landgoed Houdringe. Charlotte en Godfried Hendrik Leonard van Boetzelaer gingen daar wonen en in 1893 liet G.H.L van Boetzelaer Koelenberg veilen. Het raakte zo verkaveld.

In 1897 kocht het  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut dat in Utrecht was gevestigd, een deel van het landgoed. Het landhuis werd het hoofdkantoor. Aan het kantoor werd in dezelfde stijl een vierkante toren gebouwd met een houten spits. De toren staat er nog, de spits is afgebroken. Thans is het gebouw in gebruik bij de FIOD en ontoegankelijk voor het publiek.

Naast het KNMI ontstond op het oude terrein van Koelenberg/ Het Klooster, een aantrekkelijke woonwijk, die het Kloosterpark werd genoemd. Het resterende gebied bleef landbouwgrond.

Elders op deze site vindt men meer informatie over het interieur van het huis en de omvang van het landgoed Koelenberg in de negentiende eeuw

Hieronder: Koelenberg ca 1910 -1920 op een ansichtkaart.

PvH

U bevindt u op de Rondleiding over de Stichtse Lustwarande. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

www.kasteleninutrecht.eu/Koelenberg.htm

Tjitse Langenveld, ‘De geschiedenis van het landgoed “Het Klooster”,  De Biltse Grift, december 1996.

Ellen Drees, ‘Boerderij Burenveld 3’, De Biltse Grift, maart 1996.

Wim Krommenhoek, Ambachtsheren en baronnen op het kerkhof van de dorpskerk’, De Biltse Grift, september 2010.

Lies Haan-Beerends, De Bilt, beginpunt van de  Stichtse Lustwarande, De Biltse Grift, juni 2009.