Als men een nieuw huis bouwde, was dat gewoonlijk niet in de Hollandse classicistische stijl die bekend werd door Jacob van Campen maar in een meer eenvoudige opzet. In de achttiende eeuw bouwde en verbouwde men huizen in een rechthoekige en symmetrische stijl, die weinig decoratie aan de buitenkant vertoonde. De bedoeling was een voorname maar beheerste en beschaafde indruk te maken. De huizen waren gewoonlijk van rode baksteen gebouwd.

Een voorbeeld van een landhuis uit die tijd is het verdwenen vrijheidslust. Uitgebreider behandelen we Sandwijck, dat omstreeks 1770 op die manier werd verbouwd maar dat in de negentiende eeuw door verbouwing grootser is gemaakt. Ook Houdringe (1779) werd in die statige maar eenvoudige traditie gebouwd, maar het onderging in de negentiende en vooral in de twintigste eeuw ingrijpende veranderingen.

Afbeelding: Sandwijck in 1857 door P.W. van de Weijer (Het Utrechts Archief)

DAB

U bevindt u op de Rondleiding over de Stichtse Lustwarande. Voor het vervolg klik HIER