De getoonde afbeelding komt uit een vroeg achttiende-eeuwse bron, die naar aanleiding van de herdenking van het Rampjaar van 1672 in 2022 zal worden gepubliceerd. Dan is het drie-en-een-halve eeuw geleden, dat de Fransen ons land binnenvielen.

Meer informatie

Het was de eerste keer na de Tachtigjarige Oorlog dat de onafhankelijkheid van ons land zeer groot gevaar liep. Lodewijk XIV  reed met zijn leger van Zeist, waar hij triomferend de internationale wereld ontving, naar de Domstad die zich wel heel erg snel overgaf. Op zijn triomftocht reed hij over de Steenstraat via De Bilt naar Utrecht. De vroeg achttiende-eeuwse amateurhistoricus en verzamelaar Andries Schoemaker, die twaalf jaar was toen Lodewijk XIV in de zomer van 1672 Utrecht binnen trok, schreef:

 

Op 5 juli [1672]  besteeg Lodewijk XIV  zijn paard en werd voor en achter geëscorteerd door zijn lijfwachten en andere troepen, waardoor hij goed bewaakt de stad [Utrecht] zou binnenkomen. Vanuit Zeist reed hij via De Bilt en over de Steenstraat naar de Wittevrouwenpoort. Vervolgens langs de stadsmuren en grachten naar de Weerdpoort, daar ging hij de stad in.’

 

 

De bovengenoemde tekst – waarin Schoemakers datering niet geheel correct is – werd gevonden tijdens een bronnenonderzoek van Anne Doedens. Een tweetal publicaties zal in 2022 worden gepubliceerd, ter gelegenheid van de herdenking Rampjaar 1672. De tekening komt uit voornoemde bron. Ook het Onlinemuseum De Bilt zal aandacht geven aan het Rampjaar in onze gemeente. Voor meer informatie over De Bilt t.t.v. het Rampjaar klikke men DEZE LINK aan.

© Anne Doedens/onlinemuseumdebilt.nl