Het waterbeheer van de Grift en omgeving was de voornaamste taak van het waterschap ‘De Biltsche en Zeister Grift’. Op de afbeelding ziet met de Biltse Grift omstreeks 1900 met het jaagpad en de schutsluis bij De Bilt uit het westen, met rechts de rechterzijde van het huis Sluishoef (Utrechtseweg 315). (Utrechts Archief , catalogusnummer 8139).

 

Meer informatie

 

De geschiedenis dit waterschap voert ons terug naar de 17e eeuw. Meer daarover kan men lezen door HIER te klikken. Het grondgebied van het waterschap bestond uit de aan de Grift liggende en daarop afwaterende percelen en uit percelen die hun water loosden op de vaart naar Houdringen  en de Hoofddijkse Wetering. Aanvankelijk strekte het waterschap zich uit over de gerechten Lauwerecht, Abstede, Oostveen (het latere Maartensdijk), De Bilt en Zeist. Lauwerecht en Abstede werden in 1823 geannexeerd door de stad Utrecht. Dit laatste gebied werd in de jaren twintig ontpolderd waardoor het waterbeheer daarvan onder het Utrechtse stadsbestuur kwam.

Het waterschap hief al vanaf de zeventiende eeuw tol voor het mogen passeren van de sluis bij de Sluishoef. De opbrengst van de verpachting van deze tol, samen met de jaarlijkse bijdragen van De Bilt en Zeist, de schouwboetes en de rente van belegd kapitaal, maakte dat dit waterschap zichzelf kon  bedruipen, zonder dat de geërfden en ingelanden een omslag moesten betalen. Deze unieke situatie duurde voort totdat het waterschap in 1976 werd opgeheven.  Toen werd het grootste gedeelte  bij waterschap Kromme Rijn gevoegd, een veel kleiner oppervlak werd ontpolderd en toegevoegd aan de gemeente Zeist. Dat laatste waterschap werd op zijn beurt weer opgenomen in het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, dat in 1994 ontstond door samenvoeging van de waterschappen Kromme Rijn, Lopikerwaard en Leidse Rijn..

AD

 

Bronnen: Regionaal historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, de inventaris van het Waterschap De Biltse en Zeister Grift (1626-1976 (1977); Hans de Groot, ‘De barensweeën van de Biltse Grift’, in De Biltse Grift, september 1997, 6-8.

 

 

 

Spring naar toolbar