Afgebeeld is de boerderij Ridderoord, Maartensdijkseweg 8. Het is een langhuisboerderij die waarschijnlijk uit de tweede helft van de achttiende eeuw stamt. (Foto: Anne Doedens.)

 

Meer informatie

De boerderij behoorde oorspronkelijk tot de enkele honderden meters noordelijker gelegen buitenplaats Ridderoord die in 1823 gesloopt werd door mr. M.J. van Eyck van Zuylichem van Eyckenstein. Hieronder ziet men een foto van het jachthuis ‘Huis Ridderoord’, Maartensdijkseweg 2, dat omstreeks 1825 werd gebouwd. Rond 1750 werd op het perceel waarop dit pand staat, vermoedelijk door de familie Van Baerle, het buitenhuis ‘Sparrenbosch’ gebouwd, dat later de naam ‘Ridderoord’ kreeg. De naam Ridderoord is denkelijk ontleend aan de aanduiding¬† ‘Riddervenen’, die verwijst naar een groter veengebied dat reeds in de veertiende eeuw in bezit was van enkele ridders.

AD

(Foto Anne Doedens)

Bron: Sabine Broekhoven en Sonja Barends, De Bilt. Geschiedenis en architectuur. (Zeist 1995) 171v., 175.