Afbeelding: Op de linkerhoek met trapgevel De Bonte Koe in 1969. Verder v.l.n.r.: De firma Dijkman met bovenwoningen, bontbewerker Gasparjan en hotel-restaurant De Schouw. (collectie Jos Pé -RHC Vecht en Venen) Op de hoek van het Emmaplein en de Spoorlaan in Bilthoven stond sinds 1916 melksalon ‘In de Bonte Koe’. Hendrik Nuse maakte er acht jaar later een hotel-café-restaurant, annex slijterij van. Het was naast Hotel BrandsDe Schouw, het andere sociale ontmoetingspunt van Bilthoven waar men graag een biertje dronk. In 1986 kwam er een einde aan De Bonte Koe en werd het pand een Chinees restaurant dat uiteindelijk in 2015 het veld moest ruimen voor de autotunnel onder het spoor.

 

Meer informatie

In 1924 nam Hendrik Anthonius Nuse (1895 Amsterdam – 1956 De Bilt) het etablissement over van Breunis Altena. De voormalige melksalon In de Bonte Koe werd uitgebreid met een verlenging en uitbouw aan de zijde van de Soestdijkseweg, waar Nuse een slijterij begon. Na zijn overlijden in 1956 werd de slijterij voortgezet door zijn tweede vrouw Everdina Nuse – van Zijl, tot haar overlijden in 1986.

Het hotel-café-restaurant werd verpacht, maar de hotelfunctie werd al voor de oorlog afgebouwd. In 1926 kwam er een zaal, die werd geopend met een liefdadigheidsconcert. Aan de zijde Spoorlaan kwam een biljartkamer. Het terras kreeg voor de oorlog een zonnescherm terwijl het in 1959 een permanente overdekking en ombouw kreeg. Die werd in 1966 nog eens vernieuwd.

Er gebeurde van alles in het etablissement. Voor de oorlog werden er aanbestedingen  georganiseerd, de brandweerlieden van het korps Bilthoven vergaderden er en ook het Utrechts Landbouwgenootschap en politieke partijen zoals de SDAP en de Liberale Staatspartij. De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen organiseerde lezingen. In 1925 werd er een dansclub opgericht en een VVV op initiatief van Bilthovense winkeliers. Er werden damwedstrijden georganiseerd en films vertoond. In de zomer verkocht De Bonte Koe consumptie-ijs van ijsfabriek Strietman uit Zeist.

De Zwarte soldaat

Vanaf 1937 was J. Wapstra de uitbater. In een advertentie biedt hij een Thé-Complet aan op het terras. Vanaf 1940 tot na de oorlog was A. van den Berg de pachter. Nuse en mogelijk ook Van den Berg waren lid van de WA, de weerbaarheidsafdeling van de NSB. In 1933 maakte Nuse reclame voor zijn slijterij in Volk en Vaderland, het blad van de NSB. Van den Berg beval in 1941 in het WA-blad De Zwarte Soldaat, De Bonte Koe aan bij zijn kameraden. Overigens had de NSB bij de Provinciale Statenverkiezingen in gemeente De Bilt 15 procent van de stemmen behaald.

Niettemin was en bleef De Bonte Koe ook na de oorlog een algemeen sociaal middelpunt van het dorp, waar men elkaar ontmoette en vergaderde. Het Humanistisch Verbond hield er in 1954 een lezing over seksuele hervorming. Er waren filmavonden, de Bond van Vogelliefhebbers vergaderde er en de Biltse en Bilthovense auto- en motorclub De Meteoor vierde er in 1967 haar 20-jarig bestaan. Men dronk er graag een biertje en op vrijdagmiddag kwam de middenstand bijeen om de week door te nemen.

Afrekening

De laatste pachter was de heer Nalens. Met het overlijden van mevrouw Nuse in 1986 werd De Bonte Koe verkocht en heette het gebouw kortstondig ‘Auberge Adrian’, met eigenaar Ronald Goudsmit en assistent-bedrijfsleider Ton Vermeulen. De Biltsche en Bilthovense Courant berichtte: De 30-jarige Ronald Goudsmit uit Amsterdam, telg uit een bekende restaurateursfamilie runde in Amstelveen al ‘Molen de Dikkert’ en in Wassenaar ‘De Kievit’, beiden in het bezit van één Michelin-ster, plus het wat kleinere restaurant ‘Adrian’ in Amsterdam.

De 22-jarige bedrijfsleider Ron Vermeulen: het was aanvankelijk de bedoeling om de zaak te renoveren, maar dat is later uitgedraaid op een complete verbouwing van het interieur. Van de biljartzaal is nu een bistro gemaakt met zestig zitplaatsen.  Omdat de inrichting hiervan min of meer een kopie is van het restaurant in Amsterdam, is in Bilthoven ook gekozen voor de naam Adrian. Het luxe restaurant heeft een capaciteit van vijftig zitplaatsen. Chef-kok Ton Teniet zwaait in de Franse keuken de scepter over zes man personeel. We zijn niet extreem duur, de prijzen van onze menu’s variëren van 37,50 tot 115 gulden.  Het restaurant is deze week heel rustig gaan draaien.

Ambities genoeg, maar nog geen maand na de opening werd het interieur door onbekenden geheel vernield. Het leek op een afrekening. De klanten bleven weg en na een jaar ging Goudsmit failliet.

Vervolgens werd het pand in 1988 Chinees restaurant Jade Villa en kreeg Bilthoven zijn eigen Oriental Palace. Vanaf 1993 was de restaurantnaam Fong Cheng, tot het gebouw werd gesloopt in 2015.

GB

U bevindt u op de Rondleiding Bilthoven Centrum. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:
Over boerderij Lindenhoeve: http://www.wijkvogelzang.nl/Eikelestein.htm
krantenadvertenties in www.delpher.nl
E.H. Dikland en de heer J.A. van der Hoeve (1983), Monumenteninventaris De Bilt
knipselarchief Historische Kring d’Oude School

 

Afbeelding: interieur De Bonte Koe in 1945 (collectie Jos Pé -RHC Vecht en Venen)