Afgebeeld is de in 1960 afgebroken boerderij ’t Veldhuis die lag aan het Wolvenpad. (Foto: collectie Koos Kolenbrander.)

Het Wolvenpad liep via de Dorpsweg naar de boerderij die zich ter hoogte van de huidige kruising Prinses Beatrixlaan-Prins Bernhardlaan bevond. Daarna liep het pad door in de richting van de Molenweg. Tot de sloop werd de boerderij bewoond door de familie Bieshaar. Die verhuisde naar de boerderij op het adres Dorpsweg 141.

AD

Bron: collectie Koos Kolenbrander. Zie ook: Koos Kolenbrander, Op de Bernhardlaan groeiden 35 jaar geleden nog roggeperen en ijsbouten. In:  de Stichtse Post, 26 mei 1994.