U bevindt u op de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Om terug te gaan naar het begin klik HIER

Afgebeeld is het gedenkboek dat de ANWB in 1908 uitgaf, naar aanleiding van zijn 25-jarig jubileum. Hierin vindt men informatie voor de fietser.

 

Meer informatie

De ANWB werd in 1883 opgericht door leden van de vélocipède-clubs uit Den haag en Haarlem.  De bond startte vanuit een pand aan de Utrechtse Maliebaan onder de naam Nederlandsche Vélocipedisten-Bond,  later veranderd in n Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond, waar de afkorting A.N.W.B. vandaan komt. We lezen in het jubileumboek uit 1908:

‘Veel te groot nog is het aantal van hen die geen natuurschoon zien waar gletschers en bergmeren ontbreken, die geen oog hebben voor het zoo geheel ander maar daarom nog niet minderwaardig schoon van ’t eigen land. Ongetwijfeld kwam hierin verbetering inde laatste kwart eeuw; de moderne middelen van vervoer het rijwiel inde eerste plaats hebben de kennis en daarmede de waardeering van ons eigen land doen toenemen en hiertoe werkt’ onze Bond, die reeds in het eerste jaar van zijn bestaan een reiswijzer met kaart uitgaf, krachtdadig mee.’

Ook De Bilt en Bilthoven omstreken werden in woord en beeld beschreven.

Dadelijk voorbij het fort De Bildt verbreedt zich de chaussée, die recht vooruit loopt; een aardig watertje, de Bildtsche Grift, volgt aan de rechterhand. En al dadelijk komen er villa’s te kijk, midden in hun tuinen, achter groote stukken graspelouse, bloembedden daarin, en telkens daarachter de verre doorzichten, die eindeloos schijnen met hun onmetelijk Hollandsch pespectief over bont-bebloemde weilanden.

Meer kan men daarover lezen, door de link naar het document daarover: Het ANWB Jubileumboek 1883-1908 over De Bilt en Bilthoven aan te klikken.

AD

Dit is de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Voor het vervolg klik HIER