U bevindt u op de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Om terug te gaan naar het begin klik HIER

Dit is het gedenkboek dat de ANWB in 1908 uitgaf, naar aanleiding van zijn 25-jarig jubileum. Hierin vindt men informatie voor de fietser die in die tijd als toerist door de Maartensdijkse dreven reed.

Dan gaat het over Maartensdijk naar het oosten. Maartensdijk, echt Utrechtsch dorpje, breede grintweg, flinke boerderijen achter het erfje aan den weg, boomen om het huis, veel vee inde wei. Dan langzaamaan wordt de omgeving weer Gooisch. Dat is? . . . Weer berken, en boomgroepen, en bruine strooken heigrond en veel geel zand, en pijnbosschen. Een kapitale buitenplaats „Eickensteijn”, met neo-klassiek voorportaal, en breed front, een pracht vaneen tuin er om heen, verre doorkijken, zwaar geboomte. Ik toer maar beschrijf niet. Doe gij eveneens! Dan . . . pardios! al wéér een tol! Een bondspaal er bij, machteloos om het onding te keeren, daarom slechts met berustend gebaar den toerist wijzend, naar vier kanten heen … waar óók overal weer tollen loeren.

AD

Dit is de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Voor het vervolg klik HIER