Deze monsterlijke kattenkoppen zijn mogelijk afkomstig van het terrein van het gesloopte Sint Laurensklooster van Oostbroek. Ze worden bewaard in het Archeologisch Depot van de Provincie Utrecht.

 

Meer informatie

Op de site van het Provinciaal Archeologisch Depot van de provincie Utrecht leest men bij het afgebeelde object:

Een van de merkwaardigste, maar ook indrukwekkendste Utrechtse bodemvondsten is dit kapiteel uit de elfde of twaalfde eeuw. Het is gemaakt van trachiet, een vulkanisch gesteente uit de Eifel. Ooit bekroonde het kapiteel een zuil, waarschijnlijk in een van de galmgaten in de toren van een kerk. Dat kan de vroegere Sint Laurensabdij bij De Bilt zijn geweest, een klooster dat al in 1580 is gesloopt. Het kapiteel is op een onbekend moment gevonden en in een kelder van het gemeentehuis van De Bilt beland, waar het in 2009 werd ontdekt. Opvallend zijn de vier monsterlijke kattenkoppen waarmee het is versierd. In kerkelijke gebouwen uit die tijd werden vaak afbeeldingen van monsters en demonen getoond. De bedoeling ervan is nog steeds onduidelijk. Ging het om afwering van boze krachten in het Huis van God?

AD

U bevindt u op de Rondleiding over de kloosters in De Bilt. Voor het vervolg klik HIER

 

Voor het citaat en de foto van de ‘monsters’ zie de site: http://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/de-bilt-vrouwenklooster/middeleeuwse-monsters/