De Sint Laurentiuskerk is er niet meer. In de zomer van 2014 is de kerk aan de Melkweg 5 in Bilthoven gesloopt. Er staat nu een appartementencomplex. Op de foto zien we de kerk in 1982 (Foto Jospé RHC Vecht en Venen).

 

Meer informatie

In 1961 wees het aartsbisdom Utrecht B.P.F. Rohling aan als bouwpastoor voor  een nieuwe kerk, die naar de heilige Laurentius zou worden genoemd. Men koos die naam omdat het Benedictijner klooster Oostbroek, dat in 1580 gesloopt was, aan diezelfde heilige gewijd was. De kerk werd gesticht vanuit de Sint Michaëlparochie in De Bilt, waar ook veel  katholieken uit Bilthoven ter kerke gingen. Men koos deze plek in Bilthoven vanwege het uitbreidingsplan Brandenburg-West.

De architect was Ir. Rob Bauer, maar deze maakte de voltooiing van zijn plan niet meer mee. Zijn weduwe, een binnenhuisarchitecte, ontwierp het interieur.

In de plannen was geen geld beschikbaar voor een toren. Er was wel een klok en deze werd aan de noordkant van de kerk in een klokkenstoel opgehangen. Bij de ingang van de kerk stond een beeld van Sint Laurens van de hand van Pieter d’Hont.

Kardinaal Alfrink consacreerde de kerk op 24 maart 1963. Voordat deze kerk werd ingewijd, kwam de gemeente al enige tijd op zondag in de kantine van Inventum bij elkaar om de mis te vieren.

Door het teruglopen van het kerkbezoek besloot het aartsbisdom dat de Sint Laurenskerk en de Sint Michaelkerk in 2006 zouden worden samengevoegd. Men besloot tot handhaven van de Michaelkerk omdat deze een eigen kerkhof had en omdat de grond van de Laurenskerk meer zou opbrengen met het oog op bouwplannen bij de Melkweg. In 2014 bouwde men op de plek van de gesloopte kerk appartementen. Het orgel, dat van hoge kwaliteit was, is geplaatst in de Grote Kerk in Oss.

Hieronder: het interieur van de St. Laurenskerk  tijdens Volkskerstzang in 1977. (Foto A.D. Kon Het Utrechts Archief)

 

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER

Literatuur:

Website Historische Kring De Bilt St Laurenskerk

Website Martha en Maria Parochie

reliwiki.nl-Bilthoven Melkweg 5 – Laurentius.pdf