Het pand van de Werkschuit aan de Beatrixlaan 1 betreft inderdaad een gebouw uit de wederopbouwperiode, maar het pand heeft geen monumentenstatus. De gemeente heeft wel de intentie om de inventarisatie van waardevolle gebouwen uit de wederopbouwperiode de komende tijd op te pakken. Op basis daarvan zal overwogen worden of de monumentenlijst zal worden uitgebreid. Aldus de reactie van gemeente De Bilt op vragen van het Online Museum De Bilt.

In de nieuwsbrief van juli jl. vroeg het Online Museum zich het af: Waarom kent de ene gemeente een schoolgebouw uit de wederopbouwperiode wel de status van cultureel erfgoed of gemeentelijk monument toe, terwijl De Bilt een dergelijk gebouw uit 1953, binnen 70 jaar, aan de slopershamer overdraagt? Het antwoord is, dat deze gemeente geen waarderingscriteria heeft voor naoorlogse architectuur. Ze is voor de toekomst wel van plan om die op te stellen.

Cultuurhistorische Waardekaart

De gemeente heeft grote waardering voor de interesse in het Cultureel Erfgoed van De Bilt en goed dat dit bij de gemeente voor het voetlicht wordt gebracht. Het is goed om te constateren dat Cultureel Erfgoed in De Bilt leeft. Binnen de gemeente wordt gezocht naar mogelijkheden om de actualisatie van de Cultuurhistorische Waardekaart op te pakken. De architectuur van na de Tweede Wereldoorlog maakt hiervan deel uit. Op dit moment is het schoolgebouw niet te plaatsen in de context van de naoorlogse architectuur in De Bilt. Het Online Museum laat zien, dat de inventarisatie van naoorlogse architectuur gewenst is, aldus de gemeente.

Voor de Prinses Wilhelminaschool komt de aandacht en de actualisatie van de waardekaart te laat; het gebouw wordt binnenkort gesloopt. Wel laat de gemeente het gebouw vooraf uitgebreid documenteren en fotograferen. Hiervoor wordt naar haar zeggen een bureau ingeschakeld, dat gespecialiseerd is in het maken van een fotoreportage vanuit het oogpunt van Cultureel Erfgoed. Na de sloop komt er woningbouw op de locatie.

 

VC