Afgebeeld is het plaatsen van een freesmachine bij instrumentfabriek Smitt in Bilthoven (Historische Kring d’Oude School). De fabriek aan de Middellaan produceerde testapparatuur voor verschillende toepassingen. Het bedrijf veranderde enige malen van eigenaar, maar is nog steeds actief, maar nu is het gevestigd in Utrecht.

Meer informatie

Herman Mattheus Smitt (1876-1951) begon zijn instrumentmakerij in 1902 in Utrecht. In 1914 vestigde hij zich in De Bilt aan de Middellaan 5, een zijstraat van de Leijenseweg. Het bedrijf produceerde elektrische schakelaars en voor bouwbedrijven en het kadaster hoekmeters en waterpassen. Het adverteerde ook met instrumenten voor de mijnbouwkunde en ‘draadlooze telegrafie’. Een aparte plaats kreeg de productie van getijdenmeters onder andere voor de Hydrografische dienst van de Koninklijke Marine en van automatisch registrerende peilschalen. Er waren in het begin tien werknemers, later zestig.
Op 1 mei 1943 kwamen de medewerkers van Smitt in verzet tegen de maatregelen van de Duitse bezetters en deden zij samen met enkele andere bedrijven en instellingen in De Bilt mee met de landelijke april-mei stakingen.
In 1947 kocht Inventum het bedrijf , maar deze firma liet het als zelfstandig bedrijf voort bestaan. Toen in het begin van de jaren tachtig Inventum in financiële moeilijkheden kwam, werd het bedrijf verkocht aan de in Utrecht gevestigde en uit 1909 daterende Nederlandsche Instrumenten en Electrische Apparaten Fabriek NIEAF. Onder die naam bleef het bedrijf verder werken en in de jaren negentig verhuisde het naar Utrecht. De huidige naam is Woblec Corporation Utrecht. Uitbreiding in De Bilt was niet mogelijk. De bedrijfsgrond werd gebruikt voor woningbouw.

Bij het veertigjarig bedrijfsjubileum waren ook de directeuren van de latere eigenaars Inventum en NIEAF aanwezig. (Afbeelding Utrechtsche Courant van 25 juni 1942, Collectie Delpher.)

PvH

U bevindt u op de Rondleiding Industrieel Erfgoed. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

100 jaar Bilthoven, 1907-2017, onder redactie van Wim Krommenhoek en Leo Vlodorp (De Bilt 2017).

Historische Vereniging De Oude School, De Bilt 2017) pp. 167-176.

Frans Nas, ‘Het “bedrijvig verleden” van De Bilt en Bilthoven’, De Biltse Grift, oktober 1995.

Via wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche-Instrumenten-en-Electrische-Apparatenfabriek

De site: www.gerritbloothooft.nl/beukenoord/beukenoord-Smitt.htm