In 1941 werden de Biltsche Courant en de Bilthovensche Courant opgeheven. Na de oorlog was de Bilthovensche Courant de eerste die weer verscheen. We zien hier het bulletin van 18 mei 1945 waarin het aftreden van het kabinet Gerbrandy wordt genoemd. (Foto RHC Vecht en Venen) Gerbrandy had beloofd, af te treden zodra het land bevrijd was. Tevens werden alle vermogens van de Duitsers en van collaborateurs in beslag genomen.

 

Meer informatie

De Biltsche Courant was een streekkrant die vanaf 3 januari 1914 werd verspreid in De Bilt, Odijk, Bunnik en Werkhoven. In hetzelfde jaar begon de publicatie van de Bilthovensche Courant.
In de Tweede Wereldoorlog moesten de twee kranten hun uitgaven staken. De uitgever, de firma Cuperus, deelde in oktober 1941 mede dat de Commissie voor de Persreorganisatie had besloten dat de bladen werden opgeheven. Deze commissie onder leiding van Max Blokzijl, bestond uit leden van de N.S.B., die hier een kans zagen om kritische kranten onschadelijk te maken. Het aantal van ongeveer 600 nieuwsbladen werd verminderd met vier vijfde.
Zeer kort na de bevrijding verschenen de Biltse krantjes weer. Eind 1946 werden beide kranten samengevoegd tot De Biltse en Bilthovense Courant. De nummering volgde de nummers van de voormalige Biltsche Courant. In 1992 werd daarbij nog de Biltse Post gevoegd.
Pas in 2007 werd de naam veranderd in de Biltsche Courant.
DAB

U bevindt zich op de rondleiding over de Bevrijding. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:

Wikipedia, Biltsche Courant
Circulaire van de firma Cuperus met mededeling van opheffing van het blad okt. 1941.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog dl5 1e helft.