Afbeelding: Links het logement Dennenhoeve in 1903. Het was het eerste gebouw van Bilthoven. Hoofdingang en terras kijken uit op het station. Station De Bilt werd op 20 augustus 1863 in gebruik genomen. Het lag verlaten, midden tussen bos en heide. Cornelis Van Vulpen uit Doorn zag mogelijkheden voor een stationskoffiehuis en kocht in 1864 een perceel ten zuiden van het station van jhr. Van den Bosch. Van Vulpen bouwde er een huis waarvan een gedeelte dienst ging doen als gelagkamer en overnachtingsmogelijkheid. Het kreeg de naam Logement Dennenhoeve, maar werd, naar de eigenaar, ook wel Hotel van Vulpen genoemd.

 

Meer informatie

Koning Willem III deed deze uitspanning wel eens aan op weg naar Soestdijk. Dagblad De Tijd deed daarvan verslag bij het 75-jarig bestaan van het etablissement in 1939:

Onmiddellijk na de voltooiing van het „Pension Van Vulpen” — zoo heette het toen —, bleek dat in een behoefte was voorzien, want direct daarna werd door verschillende adellijke en grafelijke families daarvan gebruik gemaakt; voor korteren of langeren tijd kozen zij dit pension als pleisterplaats of rustoord. De heer Van Vulpen heeft zelfs het voorrecht gehad om wijlen Z. M. Koning Willem III met gevolg te mogen herbergen. Toen reeds bleek het gewoonte te zijn den looper voor vorstelijke personen bij aankomst per trein te ontrollen. Meerdere malen is het gebeurd, dat H. M. de Koningin, bij Haar doortocht van en naar het Paleis te Soestdijk, er een korte wijle vertoefde voor het verwisselen van paarden uit de stalling van Pension Van Vulpen.

Gerrit Gramsma

Gedurende zo’n 35 jaar was het hotel samen met wat dienstwoningen van de spoorwegen de enige bebouwing bij het station. Het was wel al uitgangspunt voor vermaak in het bos en heidegebied in de nabije omgeving. Het hotel was ook een pleisterplaats, als er manifestaties plaatsvonden op het landgoed Houdringe.

In 1904 voelde de inmiddels 82-jarige Van Vulpen zijn einde naderen en bood hij Dennenhoeve te koop aan. Het werd in 1906 gekocht door het Staatsspoor en beheerd door de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij (NCSM). Pachter werd de Fries Gerrit Gramsma die sinds 1901 in Zeist ook al de stationsrestauratie exploiteerde. Het was er aangenaam vertoeven op het terras onder het groen van de bomen. Maar in 1910 stopte Gramsma er al mee, en werd Willem Brands pachter, waarna Hotel Brands een bekende en centrale ontmoetingsplaats werd, in het toen snel groeiende Bilthoven.

Het oorspronkelijke logement Dennenhoeve werd na 1945 Hotel-Restaurant De Schouw en nog weer later Het Wijn en Spijslokaal en De Dobbelaar. Die sloten de deuren in 2011 in verband met de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor.

GB

U bevindt u op de Rondleiding Bilthoven Centrum. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:
Lies Haan, Zonder Station de Bilt – geen Bilthoven? De Biltse Grift (juni 2014) 34-45.
kranten in www.delpher.nl
fotocollectie [46] Historische Kring d’Oude School

 

Afbeelding: Hotel Dennenhoeve in 1910. In datzelfde jaar zou Gerrit Gramsma het hotel overdoen aan Willem Brands. Het Hotel Brands was daarmee geboren.