Afgebeeld is het huis Roosendaal aan de Vecht in Achttienhoven in 1718 (beeldbank Utrechts Archief; eigendom museum Flehite). Het lag ter hoogte van Vechtdijk 150 in Utrecht. Nu is deze plek onderdeel van Overvecht, het gebied dat in 1954 van de gemeente Maartensdijk naar Utrecht overging. Men moet dit huis niet verwarren met het huis Rozendaal te Westbroek.

 

Meer informatie

De plaats waar Roosendaal stond,  maakt nu deel uit van het Vechtzoompark. De naam Roosendaal komt al in 1541 voor in verband met een boerderij  aan de Vecht, ter hoogte van de Klopdijk. We lezen inde kadastrale atlas van de provincie Utrecht:

De boerderij werd in de daaropvolgende  eeuwen vervangen door of verbouwd tot een  landhuis. Een afbeelding uit 1719 toont een  groot classicistisch gebouw van twee verdiepingen. Voor het huis lag een voorplein,  met links daarvan twee koepels (vermoedelijk een theekoepel en een volière) en rechts  een bijgebouw. Achter het huis lag een vier  hectare grote tuin, met in de zichtas van het  huis de ‘laan van Roosendaal’ […] In 1767  werd de buitenplaats aangekocht door Johannes Willem Swellengrebel. Bij de scheiding  van zijn boedel in 1817 tussen zijn vrouw en  kinderen omvatte het landgoed landerijen,  boomgaarden en bossen vanaf de Vecht tot  aan de Gageldijk en de Kooidijk, met daarop  onder meer boerderijen, hooibergen en een  watermolentje. In 1832 stond het complex op  naam van Hendrik Leonard Swellengrebel.

Tussen  1823 en 1832 werd het huis afgebroken  Van de oude buitenplaats  bestaat nu nog alleen de theekoepel en het indrukwekkende toegangshek uit 1705, met borstbeelden. De naam Roosendaal leeft voort in verpleeghuis Careyn Rosendael dat sinds een halve eeuw op de Indusdreef 5 in Overvecht is gevestigd. De naam van de boerderij Out Rosendael aan de Dokter Welfferweg 21 is echter mogelijk ontleend aan een ander buiten, het huis Rozendaal te Westbroek. Zie voor een artikel daarover: https://onlinemuseumdebilt.nl/het-huis-rozendaal-in-westbroek/

AD

 

U bevindt u op de Rondleiding over de noordelijke landhuizen. Voor het vervolg klik HIER

Bron:

Maartensdijk in 1832. Grondgebruik en eigendom. Tekst. Kadastrale atlas van de provincie Utrecht 18 (Utrecht/Maartensdijk 2018) 42