U bevindt u op de Rondleiding Adel. Om het begin te vinden klik HIER

Afgebeeld is Frank van Borssele (omstreeks 1395 – 1470), heer van Westbroek (Rijksmuseum Amsterdam). Het vanaf de late elfde en twaalfde eeuw ontgonnen gebied van de heerlijkheid Westbroek was door de Utrechtse bisschop in handen gegeven van het geslacht van Zuilen, een familie van edelen die in dienst waren van de bisschop. Westbroek ressorteerde misschien oorspronkelijk onder de abdij Oostbroek maar was in de dertiende eeuw in handen van deze Van Zuilens.

 

Meer informatie

De Van Zuilens mochten als heren van Westbroek recht spreken en belasting heffen. Het huis van deze familie lag ten oosten van de Vecht. We kennen in de veertiende en vijftiende eeuw onder meer als heren van Westbroek: Dirk van Zuilen (1350-1366), Steven van Zuilen (1366-1373) en Frederik van Zuilen, (vermeld in 1373). De Van Zuilens werden opgevolgd door het adellijke Zeeuwse geslacht Van Borssele. Daarvan maakte de hier afgebeelde Frank van Borssele deel uit. Frank van Borssele was een belangrijk man in de Nederlanden. Hij was stadhouder van Holland en Zeeland en de vierde echtgenoot van de Hollandse gravin Jacoba van Beieren, ooit zijn tegenstandster, die in 1433 haar graafschap verloor. Het kasteel Zuylen was inmiddels in 1422 met de grond gelijk gemaakt.

Na de Van Borsselens kwamen in de vijftiende en vroege zestiende eeuw de Van Culemborgs, eveneens een hoge adellijke familie. Zo was Elisabeth van Culemborg (1475-1555) (hieronder afgebeeld) getrouwd met Anthonie van Lalaing, kamerheer van keizer Karel V en ridder in de orde van het Gulden Vlies.

AD

U bevindt u op de Rondleiding Adel. Voor het vervolg klik HIER

 

Memorietafel van Elisabeth van Culemborg in Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg. (Foto AD.)

Literatuur:

https://www.slotzuylen.nl/kasteel/bewoners/van_rennenberg/

Johanna Maria van Winter en A. L. P. Buitelaar, Stad en veen in Utrecht, toegelicht aan de gerechten Oostveen en Herbertskop, in: Jaarboek Oud-Utrecht 1988 (I), p. 9-34.

Zie ook op deze site: Heren en vrouwen van Westbroek in de zeventiende en de achttiende eeuw.