Afgebeeld is een gezicht op de zij- en de voorgevel van het huis Tameroord in de periode 1828-1830, van de hand van T. Soeterik. Deze prent behoort tot de Atlas Coenen van ’s Gravesloot. (Utrechts Archief, nr. 202023.)

Meer informatie

Dit is de tweede bijdrage over verdwenen Biltse buitens. De eerste gaat over over Berkenhoven. Op het huidige adres Utrechtseweg 91 ligt de boerderij Tameroord. Deze boerderij ontleent zijn naam aan het in 1865 afgebroken huis met die naam, vermoedelijk oorspronkelijk een hofstede. De huidige boerderij Tameroord was in 1832 in bezit van de eigenaar van Beerschoten en heette toen Klein Beerschoten.

AD

U bevindt u op de Rondleiding over de Stichtse Lustwarande. Voor het vervolg klik HIER

Bron:

Een bijdrage over Tameroord op de site van d’Oude School: https://historischekringdebilt.nl/tameroord/