Het landgoed Beukenburg was volgens deze kaart van J. Mentz uit 1810 nog bijna 50 morgen groot. (Utrechts Archief, nr. 1198-4.)

Vergeleken met de situatie in 1780 (zie kaart nr. 24) toen het landgoed eveneens 50 morgen groot was, lijkt het landgoed nauwelijks in omvang te zijn afgenomen. Toch is het verschil met de kaart van 1780 opvallend.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.