Op de hoek van de Achterweteringse weg en de Provinciale weg, de N 417, van Groenekan naar Maartensdijk ligt de buitenplaats Persijn. De afbeelding geeft de situatie in 2018 weer (Foto DAB)

 

Meer informatie

Het landgoed ligt op een zandrug te midden van het veengebied. Midden in het park staat een in 1878 gebouwd neoclassicistische villa met daarbij een koetshuis en een portierswoning. De tuin om het huis is in 1870 aangelegd door Hendrik Copijn in een late landelijke stijl. Deze verving de oudere aanleg in de vroege Engelse landschapsstijl.
De buitenplaats is echter veel ouder en werd in de zeventiende eeuw aangelegd door de Utrechtse brouwer en rentmeester Adriaan Persijn (1610-1655). In 1668 verwierf de weduwe van Persijn, Sophia van Vermeer het bezit en in 1731 kwam het buiten via vererving in handen van de welgestelde Utrechtse familie Van Hengst. Onder Van Hengst vond de verbouwing van een hofstede naar een riant buitenverblijf plaats. Vermoedelijk verbleef de familie er vooral in de zomer, aangezien zij in Utrecht over meer dan voldoende woonruimte beschikte.
Het kleine, nu door weilanden omgeven park was in de negentiende eeuw aanzienlijk groter en kende een bebossing die zich tot aan ’t Gooi uitstrekte. Persijn bleef tot 1919 bezit van de familie Van Hengst. Los van de nieuwe villa veranderde er weinig. De foto onderaan toont bewoners van Persijn aan de thee omstreeks 1895 (Collectie Utrechts Archief)
Van 1918 tot 1927 was het landgoed in handen van de houthandelaar W. van de Krol. Hij kapte het bos en zette het land om in weidegrond. Daarna was het eigendom van H. Hoogland, die het in 1957 verkocht aan de Stichting De Opbouw, de eerste van een reeks instellingen op het gebied van jeugdzorg die gebruik maakten van het buiten. Van 1982 tot 2014 was er het Orthopedagogisch Project Leefeenheden, thans Lijn 5 in gevestigd. Na 2017 kwam Persijn weer in particuliere handen
PvH

 

U bevindt u op de Rondleiding over de noordelijke landhuizen. Voor het vervolg klik HIER

Literatuur:

www.dbnl.org/tekst/sten 009 monu 01__01__0054.php

www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/persijn 

Zie ook Seyss Inquart in Maartensdijk.