Na de Tweede Wereldoorlog moest ook het bestuur van de gemeente De Bilt weer worden opgebouwd.  Men wilde daarbij niet wachten op nieuwe verkiezingen. Afbeelding: Burgemeester Van der Borch tot Verwolde, die in de oorlog werd afgezet en daarna weer aantrad (Beeldbank Historische Kring De Bilt).

 

Meer informatie

Tijdens de oorlog hadden de gemeentelijke instanties niet goed kunnen functioneren. De bevoegdheden van de gemeente waren beperkt en in 1941 had de bezetter de gemeenteraad ontbonden. Burgemeester H.P. baron van der Borch tot Verwolde van Vorden had nog een paar jaar zijn ambt waargenomen, maar in 1943 werd hij afgezet. De Utrechtse NSB-burgemeester Van Ravenswaay verving hem als waarnemend burgemeester.

Bij de bevrijding trad Van der Borch weer aan als burgemeester. Om een stap in de richting van lokale volksvertegenwoordiging te zetten stelde de nieuwe regering , die zelf ook niet door verkiezingen tot stand gekomen was, voorlopige gemeenteraden aan. In De Bilt bestond deze uit baron A.M.A. van Boetzelaer van Loenen en Wolferen, S. de Jong, J.W. Jansen, H.F. Witte, A. Pentenga, W. Ritmeester, W.G. Rutgers, G.J. Smits, P. Maas Geesteranus, H. Meinders, M. Brouwer, M. van Santen, F.M.C. Brinkman, E.S.J. van de Zande, J.J.M. van de Ven en J.P. Hinfelaar.

Slechts twee leden hadden deel uitgemaakt van de gemeenteraad die in 1941 door de bezetter buiten werking was gesteld. Bij de benoeming heeft de regering geprobeerd, enigszins rekening te houden met de verhoudingen in de oude raad, zodat de S.D.A.P. en de liberalen in de noodgemeenteraad de grootste partijen werden.

Nadat er in 1946 verkiezingen waren gehouden, werd op 26 juli 1946 een democratisch gekozen gemeenteraad geïnstalleerd. Vier leden van de noodgemeenteraad keerden terug. De S.D.AS.P. domineerde met 5 zetels.

Het proces van wederopbouw van de gemeenteraad vond plaats zonder grote schokken. Het was nu zaak, het land en de gemeente weer op te bouwen.

DAB

 

Literatuur:

Schut, B., De rekening van vijf jaar oorlog, Bilthoven en De Bilt de eerste jaren na de bevrijding, De Bilt 2018.

Zie ook: https://www.onlinemuseumdebilt.nl/de-bilt-onder-burgemeester-van-der-borch/