Vraagstelling: Welke invloed had het landschap van de dorpen van de gemeente De Bilt op de oorlogen die er plaatsvonden en welke invloeden hadden de oorlogen op het landschap?

Toelichting: In de loop van de eeuwen zijn er diverse keren oorlogshandelingen geweest in de dorpen die nu bij de gemeente De Bilt horen: De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan. De verplaatsing van troepen werd gedeeltelijk beïnvloed door elementen in het landschap zoals wegen, waterwegen, spoorwegen, verdedigingswerken en de nabijheid van de stad Utrecht. Gevechten vonden plaats op plekken die verdedigd konden worden.

Omgekeerd leidden ook de dreiging van oorlog en de ervaringen met oorlogen tot het veranderen van het landschap: de aanleg van wegen, waterwegen, spoorwegen, verdedigingswerken, het onder water zetten van land. Veel hierover kun je vinden in het Online Museum De Bilt.

Tips:

1. Zoek uit, welke oorlogen er waren in de dorpen van De Bilt en maak een lijst. Dat kun je doen door op het Internet naar Online Museum De Bilt te gaan en in het zoekvak het woord oorlog in te tikken.
2. Meer kun je vinden door een willekeurige oorlog aan te klikken en dan te klikken op de tag (rechthoekig blokje erboven) met het opschrift oorlog. Dan krijg je een hele lijst van bijdragen. Ook de tags rampjaar, fort en waterlinie leveren veel op. Met de keuze Homepage > woonkernen kun je per dorp een jaartallenlijst oproepen en zien wat er in iedere oorlog gebeurde.
3. Zoek aan de hand van de website uit, welke invloed het landschap had op het verloop van de oorlogen. Denk aan toevoerwegen, de aanwezigheid van water als barrière, fortificaties, de militaire doelen die men wil bereiken, plekken die verdedigd kunnen worden.
4. Zoek ook uit, welke invloeden de oorlogen en de verwachte oorlogen hadden op de verdere inrichting van het landschap. Denk aan de waterlinie, forten, het verbod om huizen te bouwen, de aanleg van wegen, waterwegen en spoorwegen. Tegen welke vijand waren die maatregelen in diverse perioden gericht?
5. Gebruik ook de literatuur die bij de bijdragen op de site wordt genoemd.
6. Schrijf in je eigen woorden. Kopieer vooral niet de tekst van het Online Museum want die wordt beschermd door het copyright.
7. Mail aan het Online Museum dat je dit onderwerp hebt gekozen. Misschien kunnen we je nog ergens mee helpen of kunnen we er iets van leren. Als je een heel goed profielwerkstuk maakt met nieuwe gegevens, kunnen we dat publiceren op het Online Museum.
8. Overleg met je begeleidende docent over de planning, de voortgang en over de vorm waarin je onderzoek wordt gepresenteerd.

DAB