Afbeelding: de oude school omstreeks 1960. (Foto Jospé) Toen in 1652 de Dorpskerk werd gebouwd en het kerkhof werd aangelegd, bouwde men ook een school. De plek was de huidige Burgemeester De Withstraat 31 – 31D. Het was de enige school in De Bilt en tegelijk de woning van de koster, die ook de onderwijzer was. Hij leerde de kinderen letters en cijfers, de catechismus en de psalmen. De ouders betaalden 4 stuivers per maand voor lezen, 61/2 stuiver voor lezen en schrijven en 10 stuivers als er ook rekenen in het pakket zat. De eerste schoolmeester en koster was Jan Jansz. Leerhaef.

Voor het onderwijs was er een vertrek van veertig vierkante meter waar aanvankelijk 35 leerlingen les kregen. Met de groei van het dorp steeg het aantal kinderen wel tot 125 en toen was de ruimte wel erg klein. De kinderen konden niet worden afgeleid door de buitenwereld want de vloer lag lager dan de omgeving en de ramen waren gedeeltelijk afgeschermd. Aan het schoolhuis was een secreet vastgebouwd, maar je moest naar buiten om er te komen.

Toen de school in 1844 verhuisde naar de Dorpsstraat, vestigde men er een bewaarschool in, de voorloper van de kleuterschool. Het was de eerste bewaarschool in de provincie Utrecht. In 1981 en 1982 is het huis gerestaureerd. Er zijn nu een paar appartementen in gevestigd. Aan de Oude School ontleent de historische vereniging van De Bilt zijn naam.

Vervolg van de wandeling:  Volg de Burgemeester De Withstraat verder tot u bij de rotonde aan de overkant de toegang tot het Dr. Carel van Boetzelaerpark ziet. Het bordje staat in het park, tien meter na de ingang aan de rechterkant.