Afbeelding: Begin jaren ’60 opende de Raiffeisenbank (l) een bijkantoor op de Julianalaan.

Rabobank De Bilt is op 21 maart 1914 opgericht als Coöperatieve Boerenleenbank, gevestigd in de gemeente De Bilt. In 1941 (28 februari) werd de naam gewijzigd in Coöperatieve Boerenleenbank De Bilt, gevestigd in de gemeente de Bilt. Op 26 oktober 1964 werden de namen van de beide kredietbanken samengevoegd tot Coöperatieve Raiffeisenbank-Boerenleenbank De Bilt.  Rond 1974 werd het Coöperatieve Rabobank De Bilt en Omstreken. Aan het woord is Jan van der Meer, hoofd bedrijfshistorie van de Centrale Rabobank in Utrecht.

 

Meer informatie

In 1962 verving een vestiging van de Raiffeisenbank op adres Julianalaan 59 de Verkadewinkel. Het kantoor zou zich in de loop van de jaren ’70 uitbreiden onder de fusienaam Rabobank. Die uitbreiding was mogelijk omdat de Sigarenhandel Weijburg en Banketbakkerij Westenbrink hun zaak verkochten. Daarmee kwamen de adressen 59, 60 en 61 alle drie op naam van de bank te staan. Nog weer later, in de jaren ’90, werden de drie winkelpanden uit de jaren ’30 gesloopt. In de plaats kwam een nieuw bankkantoor met appartementen erboven.

Jan van der Meer:  De bank schaalde steeds verder op, omdat het betalingsverkeer daarom vroeg. Van oorsprong had de bank kredieten verleend aan boeren en tuinders. Mensen die spaargeld wilden inleggen konden dat persoonlijk inleveren bij een bankmedewerker, die daarvoor zitting hield in een wijkgebouw of een school.

Maar vanaf de jaren ’60 werden de zogenoemde loonzakjes verleden tijd en werd het giraal betalingsverkeer gebruik. Dat bracht veel meer administratieve handelingen met zich mee en dus had de bank meer personeelsruimte nodig. De volgende ontwikkeling was de chequebetaling, gevolgd door de hypotheekverkoop en de tak bedrijfsfinanciën.

Internet deed de deur dicht

Met de komst van geld- en betaalautomaten nam de dienstverlening aan de balies weer af. Tegenwoordig heeft het internetbetalingsverkeer tot resultaat, dat persoonlijke contacten op de banklokatie vrijwel niet meer voorkomen. Als gevolg van Corona is Rabobank Bilthoven al bijna het gehele jaar gesloten. Dat dit eigenlijk geen problemen heeft opgeleverd, toont aan dat het kantoor overbodig is geworden, besluit Van der Meer.

Op 2 maart 2021 maakte Rabobank Rijn en Heuvelrug per email bekend aan zijn klanten, dat de Rabobank Bilthoven niet meer open zal gaan.

VC

U bevindt u op de Rondleiding Bilthoven Centrum. Voor het vervolg klik HIER

 

 

Met dank aan Gerrit- Jan Westenbrink

Foto’s: Privécollectie fam. Westenbrink

Meer informatie over de geschiedenis van de (plaatselijke) Rabobank kunt u hier inzien