Dit is het slot van de rondleiding over de kloosters van De Bilt. We hebben gezien hoe in de twaalfde eeuw de Sint Laurensabdij van Oostbroek is gesticht. Kort na de stichting woonden daarin mannen en vrouwen, maar al vóór 1139 heeft men verderop Vrouwenklooster gebouwd. Beide kloosters waren van belang voor de ontginning van de woeste gronden en het bewoonbaar maken van het land en beschikten over boerderijen. Zij leidden op lange termijn tot het ontstaan van het dorp De Bilt.

Oostbroek was in de middeleeuwen een belangrijk benedictijner klooster. Uit de middeleeuwen is een deel van de boekencollectie bewaard gebleven.

De religieuzen van Vrouwenklooster deden veel moeite om zelfstandig te worden en riskeerden daarvoor botsingen met de kerkelijke autoriteiten. Er zijn vrij wat fysieke overblijfselen van de bouw en het dagelijks leven aangetroffen.

De zestiende eeuw was een moeilijke tijd voor de kloosters. Tijdens de opstand tegen Spanje werden de gebouwen gesloopt. In de zeventiende eeuw hebben de Staten  van Utrecht het grondbezit en de rechtsmacht verkocht aan particulieren, die daar landgoederen en een woonwijk aanlegden.

DAB

Dit is het einde van de rondleiding over de geschiedenis van de kloosters in De Bilt. Er zijn veel meer rondleidingen te vinden op het Online Museum. Recente rondleidingen gingen bijvoorbeeld over landhuizen in de gemeente De Bilt, misdaad en kerken.

Voor het menu met alle rondleidingen klik HIER

Als u deze rondleiding nog een keer wilt zien, klik HIER.

Voor het hoofdmenu klik HIER.