Afgebeeld is een uitsnede uit een kaart van de befaamde cartograaf Christian sGroten of sGrooten (circa 1525-1608). De uitsnede is van een hieronder afgebeelde kaart uit 1573, die deel uitmaakt van een atlas in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. (Superioris Hollandiae Pars, in qua Situs est Episcopatus.)

sGro(o)ten begon omstreeks 1555 met de het in kaart brengen van de Nederlanden. Hij werd in 1557 aangesteld als hofcartograaf van Filips II. In 1568 begon hij met zijn hoofdwerk, het in kaart brengen van het Duitse Rijk. Dat leidde onder meer tot de hierboven genoemde atlas van 1573. sGroten kende het werk van Jacob van Deventer en verbeterde en corrigeerde dat met grote nauwkeurigheid. Op de uitsnede is het Gooierbos te zien, een kronkelende weg van Maartensdijk daardoorheen naar Hilversum en woeste grond die kennelijk verveend werd. Aan de onderkant ziet men Vrouwenklooster en Oostbroek.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur: .J. Fockema Andreae, en B. van ’t Hoff. Christiaan Sgroten’s Kaarten van de Nederlanden (Leiden 1961).