Welkom bij de Rondleiding Misdaad in De Bilt. Daarin vertellen we over misdaden in het verleden in de woonkernen De Bilt, Bilthoven, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan en Westbroek. Allerlei misdaden zullen in een bonte parade aan de orde komen: kerkroof, hekserij, fraude met de gemeentekas, overspel, veel diefstal, roof en inbraak en natuurlijk de dramatische gevallen van moord en doodslag. Sommige gevallen waren bizar of amusant, andere waren tragisch.

De bronnen voor de misdaad in deze dorpen zijn heel onregelmatig en de aantallen zijn te klein om een statistiek op te stellen. Het is geen volledige opsomming geworden van de criminaliteit in de dorpen van De Bilt, zelfs geen representatieve weergave. De lezer zit niet te wachten op de zoveelste veroordeling wegens landloperij of te hard rijden. We hebben de voorkeur gegeven aan een selectie van opvallende en vaak kleurrijke verhalen.

Wel worden die gepresenteerd tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de misdaad in het algemeen, zoals we die uit Nederland en in het bijzonder de provincie Utrecht kennen. De grote lijnen in de dorpen van De Bilt proberen we aan te geven in een paar inleidingen.

Het verhaal is ingedeeld in periodes, ieder met een eigen inleiding:

  • De late middeleeuwen
  • De zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
  • De negentiende eeuw
  • De eerste helft van de twintigste eeuw
  • De periode na de Tweede Wereldoorlog

We hebben ongeveer vijfenveertig gebeurtenissen opgenomen. Soms staat er in de tekst een link naar andere posts in het Online Museum. Als u daarop klikt, vergeet dan niet terug te komen. Dat kan door op het pijltje linksboven in uw beeldscherm te drukken.

Onderaan de pagina staat elke keer een link om naar de volgende bijdrage te gaan. De eerste ziet u onderaan dit scherm.

Dick Berents

 

U bevindt u op de Rondleiding Misdaad. Voor het vervolg klik HIER