In de onderwerpen van deze rondleiding konden we zien, welke elementen in het verleden belangrijk waren voor de dorpelingen. Het telkens weer noemen van dieren bijvoorbeeld heeft ermee te maken dat de samenleving tot in de twintigste eeuw voor het grootste deel agrarisch was.

Andere belangrijke elementen waren de kinderen en de bezorgdheid om hun gezondheid, de angst voor de dood en de angst voor doden die zouden kunnen terugkeren. Daarnaast waren er allerlei onbegrepen verschijnselen omdat de wetenschap te weinig ontwikkeld was of niet was doorgedrongen bij de bevolking. Die verschijnsellen werden beschouwd als voorspellingen, al weer voor dreigende gebeurtenissen. Bezorgdheid voor het onbekende beheerste het leven van onze voorouders. De indruk blijft bestaan dat de volkscultuur in het verleden voor een groot deel een cultuur van angst was.

De kerk moest een bron van zekerheid en vertrouwen zijn. Veel elementen in de volkscultuur werden door de kerk afgekeurd, maar naast het officiële geloof koesterden veel mensen toch een vorm van bijgeloof.

Dit is het einde van de rondleiding over de volkscultuur in de woonkernen van De Bilt. Er zijn veel meer rondleidingen te vinden op het Online Museum. Recente rondleidingen gingen bijvoorbeeld over wetenschappers in De Bilt, misdaad en de waterlinie.

DAB

 

Voor het menu met alle rondleidingen klik HIER

Als u deze rondleiding nog een keer wilt zien, klik HIER.

Voor het hoofdmenu klik HIER.