Op de foto het bedrijf van Jacques Sophie aan Leijenseweg 1a-1b in Bilthoven omstreeks 1926. (Foto J. Sophie) Tot 1956 werd het bedrijf regelmatig uitgebreid, eerst met installatiewerk en vervolgens een garagebedrijf.

 

Meer informatie

In 1919 verscheen aan de Spoorlaan 18 te Bilthoven na toestemming van B. en W. van de gemeente De Bilt een smederijconstructiewerkplaats van Jacques J.E.M. Sophie. Voordat het zover was, was er enige onrust bij de i

Omwonenden. Zij schreven aan B. en W.: Ondergetekenden, allen bewoners van villa’s, gelegen aan de Spoorlaan of daarop onmiddellijk uitkomende lanen te Bilthoven. Kennis genomen hebbende van het verzoekschrift van de heer J.J.E.M. Sophie, tot oprichting van eene smederij op het perceel aan de Spoorlaan, alhier, kadastraal bekend in Sectie D No. 2574. Zijn eenparig van meening dat een dergelijke geraasmakende inrichting in een villapark niet thuis behoort en speciaal niet aan de Spoorlaan, waar de villa’s dicht aaneengebouwd zijn, en bedoelde inrichting aan alle zijden door villa’s wordt ingesloten waarvan de belendenden zich slechts op enkele meters afstand bevinden….mag worden verondersteld dat in bedoelde smederij reeds zal worden gewerkt op een uur, waarop villabewoners nog gewoonlijk slapen……

Omstreeks 1926 verhuisde het bedrijf naar de Leijenseweg (vroeger op nummer 1a en 1b, later nummer 3 en 5, waar nog later Horseland zich vestigde). De familie Sophie woonde in de woningen naast de werkplaats. De smederij was inmiddels uitgegroeid tot een gemengd bedrijf en werd voortgezet onder de naam Gebr. Sophie. Men kon er terecht voor loodgieters-, gasfitters- en elektrisch werk. Na de komst van broer August M.A.J. Sophie naar Bilthoven werd de zaak aan de Leijenseweg uitgebreid met een garagebedrijf met een reparatie-inrichting voor automobielen, motoren en fietsen. Voor de zaak verrees een benzinepomp, die in de jaren daarna uitgroeide tot een benzine-eiland.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de smederij en al het installatiewerk afgebouwd. Het garagebedrijf is nog enige tijd gebleven, maar in 1956 is het verhuisd naar de Prins Hendriklaan.

JJR

 

Literatuur:

Historische Kring d’Oude School, archiefstukken ‘Smederij en Garagebedrijf J.J.E.M. Sophie’

Wijkvereniging Vogelzang, ‘Smederij en garagebedrijf Sophie’, 1-11-2008