Hierboven ziet men het uit 1911 stammende pand Trinari, aan de Soestdijkseweg Noord, nr. 329. (Foto: Anne Doedens.). Het is een rijksmonument. In 1911 is de ‘Villa Trinari’ aan de Soestdijkseweg-Noord 329 ontworpen door de Groningse architect P.M.A. Huurman (1863-1944). Hij werkte voornamelijk in de drie noordelijke provincies, waar veel villa’s van zijn hand staan. Nadat Villa Trinari de eerste jaren als woning dienst deed, is het lange tijd een huis voor ondernemers en adviseurs geweest. Het huis ligt tegenover de villa waar ooit ASMI gevestigd was. Sinds 2018 is het weer een particulier woonhuis. Onderaan: een detail van het ontwerp.

 

Meer informatie

Na de komst van het stationnetje De Bilt verrezen ten noorden hiervan de eerste huizen, bijvoorbeeld Villa Ensah in 1900 en Villa Martha in 1901. De Biltenaren noemden het gebied De Biltsche Duinen, het latere Bilthoven-Noord.

Villa Trinari uit 1911 dankt haar naam waarschijnlijk aan de opdrachtgevers en eerste bewoners van deze villa Trijntje van Noordenne-Bulthuis en Arie van Noordenne. Deze aannemer in ruste ’viel’ voor Art Deco en Huurman. Er is nog een lezing dat de naam verband zou houden met de ligging, namelijk op een driesprong (Tri=drie en Nari=spoor), maar dat is minder waarschijnlijk. Ook stond het pand enige tijd bekend als Villa Eik en Beuk, zo blijkt uit oude foto’s. De villa werd pas Rijksmonument in 1995, nadat Lammert de Vries eigenaar werd en begreep dat de gemeente De Bilt er niet eens een Gemeentelijk monument in zag. De Dienst Rijksmonumenten schreef toen: Villa Trinari is van architectonische waarde als voorbeeld van een gaaf bewaard bouwtype met Art Nouveau en Engelse landhuisstijl invloeden, alsmede van belang vanwege de gaaf bewaarde interieurelementen en als onderdeel van het oeuvre van de Groningse architect Huurman. Tevens vanwege de ensemblewaarde als onderdeel van de bebouwing aan de Soestdijkseweg-Noord. Het huis vertoont forse invloeden van de zogenaamde Arts and Crafts beweging, de Engelse variant van de Art Nouveau of Jugendstil, zoals deze in Europa wordt genoemd.

‘Na de familie Van Noordenne is de villa vele malen van eigenaar verwisseld. Uiteindelijk is de familie Bos de eigenaar geworden. De heer Bos was een kunsthandelaar.

Na de familie Bos is het huis gekocht door de familie Dufour en van 1955 tot 1968 bewoond. De heer Ir. I. Dufour  was  lid van de directie  van de  Koninklijke DEMKA Staalfabrieken n.v., een groot staalbedrijf in Utrecht dat eigendom was van de Bilthovense familie De Muinck Keizer.

In 1968 kocht de Bilthovenaar Co de Koning, de eerste Nederlandse bestuursadviseur, de villa. Hij bouwde er een zwembad en een sauna, ruimtes die hij ook gebruikte tijdens zijn advieswerk. De Koning vormde destijds een maatschap met prof Dirk Horringa in het door hen in 1968 opgerichte bureau Horringa & De Koning. Dit bureau was tientallen jaren gevestigd in Villa Trinari. In 1990 gingen beide oprichters ieder hun eigen zakelijke weg. Het bureau werd voortgezet door onder meer dr. Hans Wijers (de latere minister van Economische Zaken) en prof Hans van Londen. Ook Lammert de Vries, tevens liefhebber van kunst en architectuur, was één van de partners. In 1994 verhuisde het bureau Horringa & De Koning naar Baarn en in 1995 is het opgegaan in de Boston Consulting Group.

Inmiddels was het eigendom van het pand overgegaan van De Koning naar De Gooyer van Ficq Finance. De Vries kocht vervolgens Villa Trinari samen met prof Frits Haselhoff en zij begonnen daar samen het bureau De VriesHaselhoff, strategie- en bestuursadvies. Er werkten toen 20 adviseurs. Na het overlijden van Haselhoff werd De Vries enig eigenaar. In de loop van de jaren hebben er ook vele zelfstandige professionals en ondernemers in het pand hun kantoor gehad, waaronder Ton Kok. In 2001 startte De Vries een grootse restauratie, mede gestimuleerd door de eerder aangegeven beschrijving door de Dienst Rijksmonumenten, die het dan ook direct als Rijksmonument bestempelde! Veel oude interieurelementen zijn toen teruggebracht in de originele stijl met een rijkdom aan details Ook het buitenschilderwerk is in de oude stijl en kleuren teruggebracht. Maar ook de tuin en het hekwerk kwamen terug in het oorspronkelijke ontwerp.

In 2018 is het pand weer in de particuliere handen gekomen van de familie Van Beek en in gebruik genomen als woonhuis. Het eerder beschreven hekwerk, het saunagebouw en het zwembad zijn inmiddels verdwenen. Het gehele pand staat er nog in al haar glorie.

JJR en AD

 

Literatuur:

Broekhoven, S. en S. Barends, De Bilt, Geschiedenis en architectuur. Zeist, 1995, p 212 ev.

Groot, H. de, Huisnamen XI, De taal van de gevels, De Biltse Grit, maart 2002, pg 11-14.

www.cultureelerfgoed.nl , Rijksdienst voor cultureel erfgoed, monument ‘Villa Trinari’, monument nummer 514674.

Interview met Ton Kok, voormalige zakelijke bewoner van ‘Villa Trinari’, door Jacques Reijniers.

Interview met Lammert de Vries, voormalige eigenaar van ‘Villa Trinari’, door Jacques Reijniers.

Persoonlijk archief van Lammert de Vries en De VriesHaselhoff over ‘Villa Trinari’.