Afbeelding: Gereformeerd Jeugdkamp De Magneet Bilthoven ca. 1950 (John Dullaert jdu)

Jeugd- of zomerkampen bestaan in Nederland al meer dan honderd jaar. De oorsprong ligt in de Verenigde Staten als onderdeel van een toen heersende trend om terug naar de natuur te gaan. Sport, spel, speurtochten, zang, dans, verhaal en kampvuur zouden tot de dag van vandaag de activiteiten zijn. In Nederland en ook in Bilthoven werden jeugdkampen een pedagogisch handvat voor uiteenlopende sociale en religieuze stromingen.

 

Meer informatie

De Arbeiders Jeugd Centrale AJC (1918) was een socialistische jeugdbeweging opgericht door de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en het Nederlands Verbond voor Vakverenigingen. De AJC wilde de arbeidersjeugd opvoeden en ontwikkelen. Het cultuurideaal was lichaamsbeweging, volksdans, muziek en lekenspel. Drank en tabak waren taboe. De Paasheuvel in Vierhouten was het terrein van samenkomst. Met de reidans rond de Meiboom werd hulde gebracht aan de natuur. Of jeugd uit onze regio zich indertijd bij de AJC heeft aangesloten, is niet bekend.

In 1934 richtte de NSB de Nationale Jeugdstorm op en ook Bilthoven kreeg een afdeling. In tegenstelling tot de AJC-kampen waren deze jongeren van welgestelde afkomst en bleek de Jeugdstorm niet aantrekkelijk voor de lagere klassen. Tijdens de kampen hielden de NSB-jongeren zich bezig met sport, zingen en propagandafilms.

De Magneet 

Na de oorlog startte de Julianakerk in Bilthoven met jeugd- en jongerenactiviteiten en men zou dat tientallen jaren blijven doen. Het gebouw De Magneet aan het einde van de Sperwerlaan in Bilthoven hoorde bij deze gereformeerde kerk. Al in 1948 werden er zomerkampen georganiseerd, zoals we op de foto hierboven kunnen zien.

De St. Michaelkerk in De Bilt ‘huisvest’ nog steeds de Rooms-Katholieke Scouting troep Ben Labre (1931). Op kamp gaan is nog steeds het hoogtepunt van het jaar, zo vermeldt de website.  Dat geldt ook voor Scouting Laurentius, dat van protestants-christelijke signatuur is.

In 1969 startte de WVT, Welzijnsvereniging Tuindorp (1923) met de jeugdvakantieweek. Die laatste bestaat nog steeds en heeft slechts verzuimd in 2020, het eerste coronajaar.

VC

U bevindt u op de Rondleiding over nostalgie. Voor het vervolg klik HIER.

 

Afbeelding: Eerste Jeugdvakantieweek van de WVT 1969 (Foto Rienk Miedema)

 

Bron: Wikipedia, Online Museum De Bilt