Afgebeeld is het gebouw van de voormalige landbouwschool aan de Maartensdijkse Dorpsweg op 16 februari 1954. (Copyright Streekarchief Gooi en Vecht, SAGVO 32.5  nr. 6625 .)

 

Meer informatie

Men leest in de Gooi en Eemlander van 17 februari 1954:

 

Op 2 november van het vorig jaar werd het nieuwe schoolgebouw van de Openbare Lagere Landbouwschool in Maartensdijk betrokken. De nieuwe is de modernste van ons land.’  Het initiatief om deze school op te richten werd in 1939 genomen. In de jaren negentig van de vorige eeuw verdween de school uit het hier afgebeelde gebouw (het kreeg een woonbestemming, het voorste deel werd in zijn oude vorm gehandhaafd.) De school kreeg een nieuw onderkomen aan de Dierenriem  en ging  Groenhorstcollege heten, nu Aeres VMBO.

 

AD