De Gids voor de Bilt en Bilthoven  uit 1934 bevat veel informatie over de gemeente, zijn geschiedenis en het bedrijfsleden in de jaren dertig van de vorige eeuw.

 

Meer informatie

 

Hierna volgen wat citaten, voorbeelden uit een grote hoeveelheid informatie in de brochure

 

In 1748 waren er slechts 156 huizen, in 1821 175 en in 1835 204. […] Eerst in ongeveer 1890 begon het bebouwde oppervlak der gemeente zich uit te breiden. […] De bevolking bedroeg […] op 1 Januari 1901 3088 […],  thans, op 1 Januari 1932, 11623. […]

Aan den Soestdijkscheweg ligt het heerenhuis van de vroegere buitenplaats „Jagtlust”, hetwelk door de gemeente is aangekocht en thans onder leiding van het architecten-Bureau „Hanrath’’ te Hilversum verbouwd is om daarin het nieuwe Gemeentehuis te vestigen, hetwelk Juli 1932 in gebruik genomen is. […] Naast „Jagtlust” ligt de buitenplaats „De Varenkamp”, welke in eigendom behoort aan Douaire Baronesse Van Heemstra Roosmale Nepveu […].

Aan den Utrechtscheweg ligt de sigarenfabriek van de N.V. Koninklijke Utrechtsche Sigarenfabriek […] en in de Dorpsstraat de Snelwegerfabriek van de N.V. Snelwegerfabriek „Utrecht” […],  in Bilthoven de fabriek van electrische kachels en huishoudelijke artikelen, Maatschappij „Inventum”; aan den Leijenschenweg, de fabriek van electrische instrumenten van den heer H. M. Smitt; aan de Middellaan, de sigaretten fabriek van de firma Antoniou; aan de Spoorlaan, en aan de Jan Steenlaan de magazijnen van land- en tuinbouwgereedschappen, ijzerwaren, verwarmingsartikelen en machinerieën en gereedschappen voor wegenverbetering van den heer J. Heijbroek. Aan den Utrechtscheweg en den Soestdijkscheweg liggen de boomkweekerijen van de N.V. Boomkweekerijen Groenewegen & Zn. en aan den Hessenweg en den Groenekanscheweg van den heer R. van Vulpen. […]

Eenige Bilthovenaren geven er de voorkeur aan hun kinderen het Christelijk Lyceum te Zeist of het Lyceum te Baarn te laten bezoeken. Er bestaat al eenige jaren het plante Bilthoven een lyceum op te richten.  […] In Bilthoven is een Gereformeerd vereenigingsgebouw, hetwelk meer bestemd is voor godsdienstige samenkomsten, en verder het gebouw „Concordia”, hetwelk bevat café-restaurant en hotel, waarin een sociëteit is gevestigd  […]  In de Bilt bevindt zich in de Torenstraat het uitstekend ingericht badhuis met kuipbaden en douches.’

 

Als men de volgende link aanklikt:    De Bilt en Bilthoven in 1832  kan men de complete brochure raadplegen, die rijk voorzien is van reclames en van de bekende kunstenares en fotografe Francis Kramer

U bevindt u op de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Voor het vervolg klik HIER

 

AD

 

Spring naar toolbar