Vanaf 1945 kende gemeente De Bilt woningnood maar vanaf de jaren vijftig startte een ambitieus wederopbouwprogramma. Op initiatief van de Algemene Biltse Woningbouwvereniging en de RK-woningbouwvereniging St. Jozeph kwamen er flatwoningen aan de Akker, Troelstraweg, Dr. Schaepmanweg, Burgemeester Heemstrakwartier en La Plata. De projecten vonden plaats onder verantwoordelijkheid van burgemeester Kaeso Fabius, onder wiens bestuur tussen 1952 en 1971, grote investeringen werden gedaan in woningbouw en infrastructuur. De drie bouwzuilen zouden samen met het Protestants Christelijke Patrimonium fuseren tot Woningbouwvereniging SSW.

 

Gedenksteen uit 1954 op de hoek Troelstraweg en Dr. Schaepmanweg in De Bilt. Burgemeester Fabius was toen twee jaar aan het bewind. De flatwoningen zouden eind jaren tachtig ingrijpend worden gerenoveerd door de fusiewoningbouwvereniging SSW. Deze is per 1 januari 2024 samengevoegd met woningbouwvereniging Woongoed in Zeist.

Kopfoto: Flatwoningen gebouwd door Woningbouwvereniging St. Jozeph aan de Dr. Schaepmanweg in De Bilt.

Met dank aan Ronald, geboren en getogen in de wijk.

 

VC