Deze poster uit 1911 prijst het villapark Drakenstein aan: vlak bij het station, voorzien van elektrisch licht en waterleiding, heerlijke dennenbossen. En nogmaals: Meer dan vijftig keer per dag spoorwegverbinding met Utrecht. (Collectie RHC Vecht en Venen)

Meer informatie

Vanaf 1910 ontwikkelde men ten noorden van de spoorlijn een aantal villaparken: eerst de Biltsche Duinen en Drakenstein, na 1918 het Oosterpark – tegenwoordig de Componistenbuurt – en Ridderoord. Weldra noemde men dit gebied Bilthoven. Drakenstein werd genoemd naar jonkheer Bosch van Drakestein, een grootgrondbezitter die eigenaar van deze grond was geweest. Het villapark was 22 hectare groot en omvatte het Biltsche meertje, dat was ontstaan omdat men het zand nodig had voor de spoordijk. Dat meertje is echter verdwenen doordat het opgedroogd is.

Aanvankelijk bouwde men hier alleen grote villa’s, maar na 1920 werden er ook wat kleinere villa’s gebouwd. Tegenwoordig spreekt men niet meer van villapark Drakenstein maar van de literatorenbuurt, omdat veel lanen zijn genoemd naar schrijvers zoals Bilderdijk.
DAB