Tot de herindeling van 1954 was de Utrechtse wijk Tuindorp een onderdeel van Maartensdijk. Het gebied was in gebruik genomen als de polder Twaalfhoeven, waar Tuindorp na 1930 werd gebouwd. In het zuidwesten lag het Haverland, in het zuidoosten zag men militaire aanwezigheid door het fort Blauwkapel. Afbeelding: het vervoer van een 12 cm kanon over een wetering langs de Blauwkapelseweg tijdens een militaire oefening in 1907. (Uit het tijdschrift De Prins der Geïllustreerde Bladen, Het Utrechts Archief)

Meer informatie

In het uiterste zuidoosten van Maartensdijk lag het Haverland. Die naam is vermoedelijk afkomstig van de benaming Havenland, die ontstond uit het merkwaardige plan om een vaart aan te leggen van Utrecht naar de Zuiderzee. Op deze plek zou dan een haven worden aangelegd. Het plan werd in 1670 en nogmaals in 1720 met veel tamtam gelanceerd, maar het kwam niet van de grond.

In het begin van de twintigste eeuw was de bevolking wat toegenomen. In het gebied woonden landbouwers, die zowel akkerbouw en tuinbouw als veeteelt beoefenden. Er was een theehuis, een ijsbaan, en bedrijfsterreinen van diverse Utrechtse bedrijven. Er stonden arbeiderswoningen en er was een taxibedrijf gevestigd. Een vuurwerkfabriek stond veilig ver van de bebouwde kom van Utrecht, maar er vonden wel een paar ernstige ongelukken door explosies plaats.

Zie ook: De bouw van Tuindorp

DAB

 

Literatuur:

R. Hufen Hzn., Tuindorp, een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw, Utrecht 2001.

Fort Blauwkapel, in: Sint Maerten 9, december 1992.