In de zestiende eeuw bouwde aartsbisschop Frederik Schenck van Toutenburg het jachthuis Voortaen. Twee eeuwen later was dit jachthuis uitgegroeid tot een landgoed met ‘heerenhuis’, bekend als Voordaan. (Foto AD)

 

Meer informatie

Abraham Calkoen (1724-1796), een Amsterdamse lakenhandelaar, kocht het buiten in 1774 . Zijn huidige neoclassicistische aanzien kreeg het pas in het begin van de twintigste eeuw. In het midden van de negentiende eeuw verwierf de echtgenote van mr. Jacob Anne Grothe, Arnoudina Carolina Loten van Doelen, het landgoed voor 185.000 gulden. Zij kocht ook het gebied “Schadeshoeve”, van oudsher het bezit van de familie Loten (zie het lemma Joan Gideon Loten), en vergrootte Voordaan tot een aanzienlijk groter landgoed.

Toen Grothe in 1899 overleed, erfde zijn zoon Willem Grothe het landgoed, samen met zijn zusters. Hij liet het oude landhuis Voordaan in 1900 slopen. (Zie elders op deze site een tekening ervan.) In 1902 liet hij een nieuw huis bouwen in eclectische stijl. De weduwe van Willem Grothe, Frederique C. J. van Hengst, verkocht alles aan de N.V. Bouw- en Exploitatie Mij. Voordaan. Het gebied werd in 42 kavels gesplitst. Houtopstanden werden verkocht en slechts een klein deel van het parkbos bleef over. Op de kavels ontwikkelde zich het villadorp Groenekan.

Het park is aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leest men:

De brug over de wetering is opgetrokken in decoratief metselverband met Amsterdamse Schoolstijl-kenmerken. Westelijk van het huis zijn bossages geplant, bestaande uit heesters. Het gebied gelegen rond de slingervijver, achter het huis, is vanuit het huis bereikbaar via een voetgangersbrug en vormt het hart van de villawijk. De beplanting bestaat hoofdzakelijk uit eiken en beuken en lagere bossages.

De ansichtkaart laat Voordaan zien aan het begin van de twintigste eeuw (Collectie Anne Doedens).

In 2015 werd ontdekt dat de vrouw op het dubbelportret van Rembrandt uit 1643, Oopjen Coppit, vanaf 1647 op Voordaan woonde. Zij trouwde na het overlijden van Maerten Soolmans (de man van het dubbelportret) met Martijn Daij, de toenmalige eigenaar van het landgoed.

Op het grasveld voor het landhuis bevindt zich een opvallend beeld van een meisje. Het is van de hand van Charles Weddepohl. Hij was een vooraanstaande schilder en beeldhouwer. Geboren in 1902 stierf hij in 1976 in Hollandsche Rading.

AD

 

U bevindt u op de Rondleiding over de noordelijke landhuizen. Voor het vervolg klik HIER

Literatuur:

W. van Schaik, Orkanen over Voordaan. Geschiedenis van een landgoed (Groenekan 2006); zie verder ook de  Canon van Maartensdijk

https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-noordwest/maartensdijk/groenekan