Hier zien we een afbeelding van een proefneming met luchtafweergeschut in Maartensdijk in 1927. (Foto: Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Het betreft volgens het NIMH een vuurmond van 8 cm van de Hollandsche Industrie en Handelsmaatschappij (H.I.H. ‘Siderius’) te Maartensdijk. Het kanon is niet in gebruik genomen.

 

Meer informatie

De Hollandsche Industrie en Handelsmaatschappij of H.I.H. ‘Siderius’ ging kort na de Eerste Wereldoorlog een samenwerking aan met de Duitse wapenproducent Rheinmetall. De Duitsers mochten vanwege het Verdrag van Versailles zelf geen wapens meer produceren. In de twintiger en dertiger jaren van de  vorige eeuw moedigde H.I.H. wapenverkopen in Nederland en daarbuiten aan. De foto’s stammen uit 1927 en tonen wapendemonstraties van H.I.H. in Maartensdijk.

In het Bataviaasch Nieuwsblad van 15 januari 1932 kon men lezen:

Men herinnert zich dat den laatsten tijd berichten in de Fransche pers circuleerden, waarbij men beschuldigingen uitte tegen Nederland, als zouden kanonnen en munitie ten behoeve van Duitschland worden geproduceerd in Nederlandsche fabrieken. […] Het dagblad „Le Journal” […] stuurde iemand uit om een enquête in te stellen. Deze persoon beweerde dat deze aanmaak geschiedde te Maartensdijk bij Piet Smit. Minister Ruys de Beerenbrouck [berichtte … dat hij] op grond van de strenge overheidscontrole in Nederland op de vervaardiging, het vervoer en den opslag van munitie, bedoelde berichten ten stelligste kon tegenspreken.

Zou de minister gejokt hebben? In ieder geval is zeker dat er in 1927 in Maartensdijk wapenproeven werden gedaan. Van de aanwezigheid van een wapenfabriek van Piet Smit in Maartensdijk werden echter geen bewijzen gevonden.

AD

Bron http://www.marsethistoria.nl/158-de-hollandsche-industrie-en-handelsmaatschappij

(Foto: NIMH)